Endre visningsspråk

Visningsspråket er språket Windows bruker i veivisere, dialogbokser og Hjelp og støtte-emner og på menyer og i andre elementer i brukergrensesnittet. Enkelte visningsspråk installeres som standard, og andre krever at du installerer flere språkfiler. Når du endrer visningsspråk, endres det for brukerkontoen din, men det endres ikke på Velkomstskjermen Hvis du vil stille inn visningsspråk for flere brukere eller velkomstskjermen, kan du se Bruke regionale innstillinger og språkinnstillinger på reserverte kontoer.

  1. Åpne Innstillinger for region og språk ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Klokke, språk og område og deretter Innstillinger for region og språk.

  2. Klikk kategorien Tastatur og språk.

  3. Velg er språk fra listen under Visningsspråk og klikk OK.

Obs!  

  • Hvis listen over visningsspråk ikke vises, må du først installere flere språkfiler. Se Installere et visningsspråk for mer informasjon.

Når du endrer visningsspråket, kan det hende teksten i menyene og dialogboksene i enkelte programmer ikke er på språket du ønsker. Dette skjer fordi programmet kanskje ikke støtter Unicode. Hvis du ønsker nærmere informasjon om endring av teksten i menyer og dialogbokser for programmer som ikke støtter Unicode, kan du se Endre nasjonale innstillinger.