Hvis du mottar advarsler om at det er lite virtuelt minne, må du øke minimumsstørrelsen til sideutvekslingsfilen. Windows angir minimumsstørrelsen til sideutvekslingsfilen til mengden RAM (Random Access Memory) som er installert på datamaskinen, pluss 300 megabyte (MB), og den maksimale størrelsen til tre ganger mengden RAM som er installert på datamaskinen. Hvis du ser advarsler på disse anbefalte nivåene, øker du den minste og maksimale størrelsen.

  1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

  2. Klikk Avanserte systeminnstillinger i venstre rute. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Klikk Innstillinger under Ytelse i kategorien Avansert.

  4. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Endre under Virtuelt minne.

  5. Fjern merket for Automatisk størrelse på sideutvekslingsfil for alle stasjoner.

  6. Klikk stasjonen som inneholder sideutvekslingsfilen du vil endre, under Stasjon [stasjonsetikett].

  7. Klikk Egendefinert størrelse, skriv inn en ny størrelse i megabyte i boksen Startstørrelse (MB) eller Maksimal størrelse (MB), klikk Angi og klikk deretter OK.

En økning i størrelsen krever vanligvis ikke at du starter datamaskinen på nytt, men hvis du reduserer størrelsen, må du starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft. Vi anbefaler at du ikke deaktiverer eller sletter sideutvekslingsfilen.