Endre utseendet på Windows Mail

Du kan endre måten meldinger vises på i Windows Mail, for å gjøre det enklere å finne bestemte typer meldinger. Windows Mail inkluderer en rekke innebygde visningsalternativer, og du kan i tillegg opprette egendefinerte visninger.

Vis alle

Hvordan endrer jeg hvilke meldinger som vises meldingslisten?

Windows Mail har en rekke innebygde visninger som du kan bruke for å endre hvilke meldinger som vises.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter ett av følgende alternativer for å endre hvilke meldinger som vises.

  • Vis alle meldinger

   I denne visningen vises alle meldingene i gjeldende mappe, inkludert nye, gamle, leste og uleste meldinger.

  • Skjul leste meldinger

   Denne visningen skjuler alle meldingene du har lest.

  • Skjul leste eller ignorerte meldinger

   Denne visningen skjuler meldinger du har lest, eller som du har brukt kommandoen Ignorer samtale på.

  • Vis nedlastede meldinger

   Denne visningen, som gjelder bare for IMAP- og nyhetsgruppemapper, viser meldinger der innholdet er lastet ned til datamaskinen.

  • Grupper meldinger etter diskusjon

   Denne visningen viser meldinger gruppert etter emne. Den fungerer sammen med andre visningskommandoer, så du kan for eksempel både gruppere meldinger etter diskusjon og skjule meldinger du har lest.

  Det finnes også en rekke visningskommandoer som vises på menyen når du leser nyhetsgrupper:

  • Skjul besvarte meldinger

   Denne visningen skjuler alle nyhetsgruppemeldingene som allerede er besvart.

  • Vis bare nyttige tråder

   Denne visningen viser bare diskusjoner som andre lesere har klassifisert som nyttige.

  • Vis svar på meldingene mine

   Denne visningen viser bare meldinger som er svar på en nyhetsgruppemelding du har lagt inn.

Kan jeg opprette egendefinerte visninger som bare viser enkelte meldinger?

Ja. Med egendefinerte visninger har du stor fleksibilitet når det gjelder hvilke meldinger som skal vises. Du kan for eksempel velge å bare vise uleste meldinger fra en bestemt avsender, eller som inneholder et bestemt ord.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter Definer visninger.

 3. Klikk Ny.

 4. Velg én eller flere betingelser for visningen du oppretter. Når du legger til betingelser, vises gjeldende liste over betingelser for den nye visningen, i Vis beskrivelse-boksen.

 5. Klikk et understreket ord eller uttrykk i boksen Vis beskrivelse for å velge et alternativ eller angi en verdi. Hvis du for eksempel har merket av for betingelsen Der Fra-feltet inneholder personer, klikker du inneholder personer i listen for å angi hvilke personer du vil inkludere i visningen.

 6. Klikk Vis/skjul i Vis beskrivelse-boksen for å velge om meldinger som oppfyller visningsbetingelsene, skal vises eller skjules.

 7. Skriv inn et navn for visningen, og klikk deretter OK.

Kan jeg gruppere relaterte meldinger sammen?

Ja. Ved å gruppere relaterte meldinger sammen, kan du holde oversikt over svarene på en gitt melding i både e‑post- og nyhetsgruppediskusjoner. Du kan velge å vise bare den opprinnelige meldingen eller meldingen med svar.

 1. Klikk Gjeldende visningVis-menyen, og klikk deretter Grupper meldinger etter diskusjon.

 2. Hvis du vil vise hele samtaler for alle meldingene, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, klikker kategorien Les og merker av for Utvid grupperte meldinger automatisk.

Obs!  

 • Hvis du vil vise den opprinnelige meldingen og alle svarene på den, dobbeltklikker du plusstegnet (+) til venstre for den opprinnelige meldingen. Hvis du bare vil vise den opprinnelige meldingen, dobbeltklikker du minustegnet (-) ved siden av meldingen.

Kan jeg endre informasjonen som vises i meldingslisten?

Ja. Du kan fjerne informasjonskolonner som du ikke har bruk for fra meldingslisten, og du kan vise valgfri tilleggsinformasjon. Du kan for eksempel velge å fjerne kolonnen som viser meldingsprioriteten, og legge til en kolonne som viser meldingsstørrelsen.

 1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

 2. Klikk Vis-menyen, og klikk så Kolonner.

 3. Du legger til en kolonne ved å merke av for kolonnenavnet.

 4. Du fjerner en kolonne ved å fjerne merket for kolonnenavnet.

 5. Du endrer rekkefølgen på kolonnene ved å klikke et kolonnenavn og deretter klikke Flytt opp eller Flytt ned.