Endre inndataspråk

Inndataspråket er en innstilling i Windows som styrer hvilket språk du bruker til å skrive inn informasjon på datamaskinen. Før du kan endre et inndataspråk, må du legge til språket i Windows. Se Legge til et inndataspråk for mer informasjon.

Slik endrer du inndataspråk

  • Klikk knappen for inndataspråk på språklinjen, og klikk deretter inndataspråket du ønsker å bruke.

    Bilde av språklinjen
    Språklinjen

    Obs!  

    • Hvis språklinjen ikke vises, høyreklikker du oppgavelinjen, peker på Verktøylinjer og klikker deretter Språklinje.