Kontrollere stavemåten i en melding i Windows Mail

Med stavekontrollen i Windows Mail unngår du kjedelige trykkfeil og feilstavinger.

Slik angir du språket for stavekontrollen

Før du kan kontrollere stavemåten i en melding, må du velge språket du vil bruke.

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Stavekontroll.

  3. Klikk språket du vil bruke (engelsk, fransk, spansk eller tysk) under Språk.

  4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Obs!

  • Selv om engelsk vises som standardspråk, må du velge det hvis du vil bruke det.

Slik kontrollerer du stavemåten i en melding

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Når du har skrevet en melding, klikker du Verktøy-menyen i Ny melding-vinduet, og deretter klikker du Stavekontroll.

    Hvis det blir funnet en stavefeil, kan du rette feilen eller legge ordet til i ordboken til stavekontrollen.

  3. Når stavekontrollen er fullført, klikker du OK.