Komprimerte filer tar op mindre lagringsplass og kan overføres til raskere til andre datamaskiner enn ukomprimerte filer. Du kan arbeide med komprimerte filer og mapper på samme måte som du arbeider med ukomprimerte filer og mapper. Du kan også kombinere flere filer i én enkelt komprimert mappe, slik at det er enklere å dele en gruppe med filer, siden du da bare trenger å legge ved én mappe i stedet for flere filer i en e‑postmelding.

Vis alle

Slik komprimerer du en fil eller mappe

 1. Finn filen eller mappen du vil komprimere.

 2. Høyreklikk filen eller mappen, velg Send til og klikk deretter Komprimert (zippet) mappe.

  En ny komprimert mappe opprettes. Hvis du vil gi den et nytt navn, høyreklikker du mappen, klikker Gi nytt navn, og skriver deretter inn det nye navnet.

Slik pakker du ut filer eller mapper fra en komprimert mappe

 1. Finn den komprimerte mappen du vil pakke ut filer eller mapper fra.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil pakke ut én enkelt fil eller mappe, dobbeltklikker du den komprimerte mappen slik at den åpnes. Deretter drar du filen eller mappen fra den komprimerte mappen til et annet sted.

  • Hvis du vil pakke ut hele innholdet i den komprimerte mappen, høyreklikker du mappen, klikker Pakk ut alle, og deretter følger du instruksjonene.

Obs!

 • Hvis du legger til filer som er kryptert, i en komprimert mappe, kommer filene til å bli ukryptert når du pakker dem ut. Dette kan føre til utilsiktet offentliggjøring av personlig eller sensitiv informasjon. Du bør derfor unngå å komprimere krypterte filer.

 • Noen filtyper, som JPEG-bilder, er allerede svært komprimerte. Hvis du komprimerer flere JPEG-bilder i en mappe, blir den totale størrelsen på mappen omtrent den samme som størrelsen på originalsamlingen av bilder fordi JPEG-filformatet alt er komprimert. Se Sende bilder eller videoer i e‑post hvis du vil redusere filstørrelsen for et bilde for å sende det i en e‑post.

 • Hvis du allerede har opprettet en komprimert mappe og vil legge til en ny fil eller mappe i den, drar du filene du vil legge til, til den komprimerte mappen.