Hvis du vil koble datamaskinen til en TV, må datamaskinen ha en utgang som passer til en av inngangene på TV-en.

Bilde av tilkoblinger for VGA, DVI, komposittvideo, S-video, HDMI og komponentvideo
Vis alle

Dette trenger du hvis du har en HDTV

De fleste datamaskiner har en utgang, så du kan derfor bruke en kabel til å koble datamaskinen til en HDTV. Mange datamaskiner har en VGA-utgang, og det er derfor vanlig å bruke en VGA-kabel. Andre har DVI- (Digital Visual Interface), HDMI- (High-Definition Multimedia Interface) eller komponentvideoutganger. Disse krever alle ulike kabler.

Her ser du ulike koblinger mellom datamaskin og HDTV:

Utgang på datamaskinen
Tilsvarende inngang på TV-en
Kabel

HDMI

HDMI

HDMI til HDMI

DVI

DVI eller HDMI

DVI til DVI eller DVI til HDMI

VGA

VGA

VGA til VGA

Dette trenger du hvis du har en TV med standardoppløsning

De fleste TV-er med standardoppløsning støtter kun komposittvideo- og S-videotilkobling. Hvis datamaskinen støtter en av disse, kan du sannsynligvis koble den til TV-en. Disse to tilkoblingene gir imidlertid et mindre skarpt bilde enn en HDTV eller en vanlig dataskjerm.

Her ser du ulike koblinger mellom datamaskin og en TV med standardoppløsning:

Utgang på datamaskinen
Tilsvarende inngang på TV-en
Kabel

Komposittvideo

Komposittvideo

Komposittvideo til komposittvideo

S-video

S-video

S-video til S-video

Koble datamaskinen til en TV

Når du har riktig kabel, kan du følge disse trinnene for å koble datamaskinen til TV-en:

  1. Slå av datamaskinen og plasser den nær TV-en. Koble fra skjermen, men la mus og tastatur forbli tilkoblet.

  2. Koble en videokabel til datamaskinens utgang og TV-ens inngang.

  3. Slå på TV-en og sett den til den inngangen som tilsvarer utgangen på datamaskinen. Du kan finne mer informasjon om hvordan du gjør dette, i brukerhåndboken til TV-en.

  4. Slå på datamaskinen.

    Du skal nå se Windows på TV-en. Hvis skjermen ser ut til å være strukket ut eller beskåret, må du antakelig justere skjermoppløsningen i Windows.

    Hvis du ikke ser Windows på TV-en, kan du prøve å koble datamaskinen til den vanlige skjermen igjen, og justere oppløsningen før du kobler til TV-en.

Notater

  • Kabler for VGA-, DVI- og komponentvideo støtter ikke overføring av lyd. HDMI-kabler gjør imidlertid det, men ikke alle skjermkort som støtter HDMI, støtter lyd. Hvis du har en HDTV med lydinngang, kan du koble en egen lydkabel til datamaskinens lydkort og TV-en. Hvis ikke må du koble lyden til en annen enhet, f.eks. eksterne høyttalere til datamaskinen eller et stereoanlegg.

  • Hvis datamaskinen ikke støtter den typen videotilkobling du trenger, kan det hende du kan installere et nytt skjermkort med riktig tilkobling.