En flimrende skjerm kan føre til overanstrengelse av øynene og hodepine. Du kan redusere eller fjerne flimmer ved å øke oppdateringsfrekvensen til skjermen. En oppdateringsfrekvens på minst 75 hertz gir vanligvis mindre flimmer.

Den kan være du trenger å endre skjermoppløsningen før du endrer oppdateringsfrekvensen, fordi ikke alle skjermoppløsninger og oppdateringsfrekvenser er kompatible. Jo høyere oppløsningen er, jo høyere bør oppdateringsfrekvensen være.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger beste oppdateringsfrekvens for skjermen, se Få best mulig visning på skjermen.

  1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

  2. Klikk Avanserte innstillinger.

  3. Klikk kategorien Skjerm, og deretter velger du en ny oppdateringsfrekvens. Det vil ta et litt tid før skjermen justeres. Hvis du vil beholde endringene, klikker du Bruk. Hvis ikke du tar i bruk endringene innen femten sekunder, går oppdateringsfrekvensen tilbake til den opprinnelige innstillingen.

Obs!

  • Endringer i oppdateringsfrekvensen får virkning for alle brukere som logger seg på datamaskinen.