Tilpasse Start-menyen

Hvis du organiserer Start-menyen, kan det bli enklere å finne favoritt programmer og -mapper.

Obs!

 • Noen av trinnene nedenfor gjelder ikke hvis du bruker den klassiske Start-menyen.

Vis alle

Slik fester du et program til Start-menyen:

Hvis du bruker et program regelmessig, kan du opprette en snarvei til det ved å feste programmets ikon til Start-menyen. Festede programikoner vises til venstre i Start-menyen, ovenfor den horisontale linjen.

Bilde av Start-menyen
Start-menyen
 • Høyreklikk programikonet du vil feste til Start-menyen, og klikk deretter Fest til Start-menyen.

Merknader

 • Hvis du vil fjerne et programikon fra Start-menyen, høyreklikk det og klikk deretter Løsne fra Start-menyen.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på de festede elementene, drar du programikonet til en ny plassering på listen.

Slik fjerner du et program fra Start-menyen:

Når du fjerner et programikon fra Start-menyen, fjernes det ikke fra Alle programmer-listen, og det avinstalleres ikke.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen .
 2. Høyreklikk programikonet du vil fjerne fra Start-menyen, og klikk deretter Fjern fra denne listen.

Slik flyttes Start-knappen:

Start-knappen Bilde av startknappen er plassert på oppgavelinjen. Selv om du ikke kan fjerne Start-knappen fra oppgavelinjen, kan du flytte oppgavelinjen – og Start-knappen følger med.
 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen. Hvis det er merket av for Lås oppgavelinjen, klikker du for å fjerne avmerkingen.

 2. Klikk et tomt område på oppgavelinjen og hold museknappen nede mens du drar oppgavelinjen til en av de fire kantene på skrivebordet. Når oppgavelinjen er der du vil ha den, slipper du museknappen.

Obs!

 • Hvis du vil låse oppgavelinjen på plass igjen, høyreklikker du et tomt område på oppgavelinjen og merker av for Lås oppgavelinjen.

Slik fjerner du nylig brukte elementer fra Start-menyen:

Elementer slettes ikke fra datamaskinen selv om du fjerner dem fra Siste elementer-listen.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen .
 2. Høyreklikk Siste elementer, og klikk deretter Tøm listen over nylig brukte elementer.

Slik justerer du antallet snarveier for ofte brukte programmer:

På Start-menyen viser Windows snarveier til programmer du bruker ofte. Du kan endre antallet programsnarveier som vises.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen i boksen Antall nylig brukte programmer som skal vises angir du antallet programmet du ønsker skal vises på Start-menyen, og klikker OK.

Slik tilpasser du høyre rute i Start-menyen:

Du kan legge til eller fjerne elementer, for eksempel Datamaskin, Kontrollpanel og Bilder, som vises til høyre i Start-menyen. Du kan også endre visse elementer slik at de vises som koblinger eller menyer.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen velger du ønskede alternativer i listen og klikker OK.

Slik gjenoppretter du standardinnstillingene for Start-menyen:

Du kan gjenopprette Start-menyen til de opprinnelige standardinnstillingene.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen klikker du Bruk standardinnstillinger og klikker deretter OK.

Slik søker du etter programmer fra Start-menyen:

 • Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, og skriv inn et ord eller uttrykk i Søk-boksen.

Slik legger du til Kjør-kommandoen på Start-menyen:

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering og deretter Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny, og klikk deretter Tilpass.

 3. I dialogboksen Tilpass Start-menyen blar du gjennom listen over alternativer, merker av for Kjør-kommando og klikker OK.