Slette meldinger i Windows Mail

Ved å slette e‑postmeldinger som du ikke har bruk for lenger, kan du frigjøre plass på harddisken og forbedre ytelsen for Windows Mail.

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. I meldingslisten klikker du meldingen du vil slette.

    Du kan velge flere meldinger ved å holde nede CTRL-tasten og klikke meldingene du vil slette.

  3. Klikk Slett på verktøylinjen.

Notater

  • Når du bruker en POP3-e‑postkonto, blir slettede e‑postmeldinger flyttet til Slettede elementer-mappen når du klikker Slett. Du kan fjerne slettede elementer permanent fra datamaskinen ved å klikke Slettede elementer-mappen, klikke Rediger-menyen, og deretter klikke Tøm mappen Slettede elementer.

  • Når du bruker en IMAP-e‑postkonto, blir ikke slettede meldinger fjernet fra meldingslisten når du klikker Slett. De vises i stedet med gjennomstreking i meldingslisten for å angi at de er merket for sletting. Klikk Rediger-menyen og deretter Fjern slettede meldinger for å fjerne meldinger som er merket for sletting permanent fra datamaskinen. Når slettede meldinger er fjernet, kan de ikke gjenopprettes. Hvis du vil oppheve sletting for en melding som er merket for sletting, klikker du Rediger-menyen, og deretter klikker du Angre sletting.

  • Hvis du vil fjerne slettede meldinger fra IMAP-e‑postkontoen automatisk, klikker du Verktøy-menyen, og deretter klikker du Alternativer. Klikk kategorien Avansert, klikk Vedlikehold og deretter Fjern slettede meldinger når IMAP-mapper lukkes.