Du kan velge og redigere enkeltbilder fra bildebiblioteket.

Hvis du utfører noen av de følgende endringene, endrer du den opprinnelige bildefilen, ikke bare hvordan den vises i Windows Media Center.

Vis alle

Slik roterer du bildet:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil rotere, høyreklikk det, og klikk deretter Bildedetaljer.

 3. Hvis du vil rotere bilde 90 grader med klokken, klikker du Roter. Hvis du klikker bildet mer enn én gang, roterer bildet 90 grader med klokken hver gang du klikker Roter.

Slik skriver du ut bilder:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil skrive ut, høyreklikk det, og klikk deretter Bildedetaljer.

 3. Klikk Skriv ut for å skrive ut bildet.

Slik korriger du røde øyne:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil redigere, høyreklikk det, og klikk deretter Bildedetaljer.

 3. Hvis du vil korrigere røde øyne, klikker du Retusjer, klikker Røde øyne og klikker deretter Lagre.

Slik justerer du kontrasten:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil redigere, høyreklikk det, og klikk deretter Bildedetaljer.

 3. Hvis justere kontrasten, klikker du Retusjer, klikker Kontrast og klikker deretter Lagre.

Slik beskjærer du bildet:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil redigere, høyreklikk det, og klikk deretter Bildedetaljer.

 3. Hvis beskjære bildet, klikker du Retusjer og klikker deretter Beskjær.

 4. Klikk en knapp for å justere plasseringen, størrelsen og retningen til beskjæringen.

 5. Når du er ferdig med å justere beskjæringen, klikker du Lagre.

Slik sletter du et bilde fra datamaskinen:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil slette, høyreklikk det, og klikk deretter Slett.

 3. Klikk Ja for å bekrefte at du vil slette bildet fra datamaskinen.

Slik zoomer du inn på et bilde:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Naviger til bildet du vil zoome inn på.

 3. Trykk på ENTER og deretter på ENTER enda en gang.

  Det er ikke mulig å zoome inn når du viser en lysbildefremvisning. Hvis du vil tilpasse en lysbildefremvisning, se Spille video og vise vilder.

 4. Trykk på TILBAKE for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Slik redigerer du et bilde mens du viser en lysbildefremvisning:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Bilder + videoer og klikker bildebibliotek.

 2. Finn og klikk et bilde i bildebiblioteket slik at bildet vises i fullskjerm.

 3. Når bildet vises i fullskjerm, høyreklikker du og klikker deretter Bildedetaljer.

 4. Utfør ønskede endringer i bildet.

 5. Hvis du vil fortsette å spille av lysbildefremvisningen, klikker du Vis lysbildefremvisning.