Du kan dele filer og mapper på flere forskjellige måter. Den vanligste måten å dele filer på i Windows er å dele dem direkte fra datamaskinen. Windows har to metoder for deling av filer på denne måten: Du kan dele filer fra alle mappene på datamaskinen, eller fra fellesmappen. Hvilken metode du bruker, er avhengig av hvor du vil lagre de delte mappene, hvem du vil dele dem med, og hvor mye kontroll du vil ha over filene. Begge metodene lar deg dele filer eller mapper med andre som bruker datamaskinen, eller en annen datamaskin på samme nettverk. Hvis du ser etter andre måter å dele filer på, skisserer denne artikkelen flere andre metoder som du kan bruke.

Dele filer fra mapper på datamaskinen

Med denne delingsmetoden, kan du bestemme hvem som kan utføre endringer på filene du deler, og hvilke endringer (hvis noen) de kan utføre. Du gjør dette ved å angi delingstillatelser. Du kan gi delingstillatelser til én person eller en gruppe brukere på samme nettverk. Du kan for eksempel tillate at noen personer bare viser de delte filene, mens andre kan både vise og endre dem. Personer du deler med, kan bare se mappene du har delt med dem.

Du kan også bruke denne delingsmetoden som en måte å få tilgang til de delte filene, når du bruker en annen datamaskin. Dette er fordi alle filene du deler med andre personer, også er synlig for deg fra en annen datamaskin.

Hvis du vi ha informasjon om hvordan du deler filer i mapper på datamaskinen, se Dele filer med andre.

Obs!  

 • Hvis datamaskinen er i en arbeidsgruppe, har du mulighet til å skru passordbeskyttelse på eller av. Hvis passordbeskyttelse er aktivert, må personen du deler med også ha brukerkonto og passord på datamaskinen for å få tilgang til filene og mappene du deler. Du kan skru passordbeskyttelse på og av i Nettverks- og delingssenter.

Dele filer fra fellesmappen på datamaskinen

Med denne delingsmetoden kan du kopiere eller flytte filene til fellesmappen, og dele dem fra den plasseringen. Hvis du slår på fildeling for fellesmappen, kan alle med en brukerkonto og passord på datamaskinen, og alle på nettverket, se alle filene i fellesmappen og undermappene. Du kan ikke begrense personer til bare å kunne se noen av filene i fellesmappen. Du kan imidlertid angi tillatelser som begrenser personer fra tilgang til fellesmappen, eller som begrenser dem fra å endre filer eller opprette nye.

Hvis du ikke er i et domene, kan du også deaktivere passordbeskyttet deling. Dette begrenser nettverkstilgang til fellesmappen, til personer med en brukerkonto og passord på datamaskinen. Nettverkstilgang til fellesmapper er som standard deaktivert med mindre du aktiverer det.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker fellesmappen, se Dele filer med andre og Dele filer med fellesmappen.

Bilde av Felles-mappen
Fellesmappen

Hvilken delingsmetode skal du bruke?

Det er flere faktorer du må vurdere når du bestemmer om du vil dele filer fra en vanlig mappe eller fra fellesmappen.

Bruk deling fra en vanlig mappe hvis:

 • Du foretrekker å dele mapper direkte fra plasseringen der de er lagret (vanligvis i dokument-, bilde- og musikkmappene), og vil unngå å lagre dem i fellesmappen.

 • Du vil kunne angi delingstillatelser for enkeltpersoner i stedet for alle på nettverket, og gi noen personer mer eller mindre tilgang (eller ingen tilgang i det hele tatt).

 • Du deler mange digitale bilder, musikk eller andre store filer som det er tungvint å kopiere til en egen delt mappe. Du vil kanskje ikke at filene skal bruke plass på to forskjellige plasseringer på datamaskinen.

 • Du oppretter ofte nye filer eller oppdaterer filer som du vil dele, og vil slippe å kopiere dem til fellesmappen.

Bruk deling fra fellesmappen hvis:

 • Du foretrekker enkeltheten med å dele filer og mapper fra én enkelt plassering på datamaskinen.

 • Du vil raskt kunne se alt du har delt med andre ved bare å se i fellesmappen.

 • Du vil at alt du deler, holdes atskilt fra dine egne dokument-, musikk- og bildemapper.

 • Du vil angi delingstillatelser for alle på nettverket og ikke behøve å angi delingstillatelser for enkeltpersoner.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Dele filer med fellesmappen.

Andre måter å dele filer på

Det finnes flere andre måter å dele filer på som ikke krever at du deler filene fra bestemte mapper. Du kan også dele filer ved hjelp av:

 • Et datamaskin-til-datamaskin-nettverk (ad hoc). Hvis du vil dele filer mellom to datamaskiner som ikke allerede er på samme nettverk, men er i samme rom, kan du opprette et datamaskin-til-datamaskin-nettverk, som også kalles et ad hoc-nettverk. Et ad hoc-nettverk er en midlertidig tilkobling mellom datamaskiner og enheter som brukes til et bestemt formål, for eksempel å dele dokumenter under et møte. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere et datamaskin-til-datamaskin-nettverk (ad hoc).

 • Flyttbare medier. Du kan kopiere filer til alle typer flyttbare medier, inkludert flyttbare harddisker, CDer, DVDer og flash-minnekort. Du kan deretter sette inn eller koble mediet til en annen datamaskin og kopiere filene til den, eller gi de flyttbare mediene til personen du vil dele filene med, og la dem kopiere filene selv. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kopiere filer til en annen datamaskin.

 • E‑post. Hvis du bare har én eller to filer å dele, og de ikke er særlig store, synes du kanskje det er enklest å dele dem som et vedlegg i en e‑postmelding. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sende vedlegg med Windows Mail, se Sende et vedlegg i en melding i Windows Mail.

 • Windows Møteplass. Denne funksjonen i Windows lar deg starte en økt der du kan dele dokumenter, programmer eller skrivebordet med andre øktdeltakere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Windows Møteplass: vanlige spørsmål

 • Et Windows-kompatibelt delingsprogram. Det finnes mange tilgjengelige programmer som er utformet for å hjelpe personer med å dele filer.

 • Weben Det finnes mange webområder som er beregnet på å dele fotografier og andre filtyper.

 • Direktemeldinger De fleste direktemeldingsprogrammer lar deg dele filer med personer når du chatter med dem på Internett.