Søke etter og installere skriverdrivere

Hvis du får problemer når du installerer skriveren, eller hvis du har lagt til en skriver som du ikke kan bruke, må du kanskje installere eller oppdatere skriverdriverenslik at den blir kompatilbel med den versjonen av Windows som du kjører.

Enkelte drivere leveres med Windows, er tilgjengelige gjennom Windows Update eller lagres på datamaskinen under maskinvareinstallasjonen og er klare for installasjon. I andre tilfeller må du installere drivere ved hjelp av en CD eller DVD fra skriverprodusenten. Disse driverne installerer du ved å følge instruksjonene for bruk av mappen Skrivere. Hvis driveren du trenger, ikke allerede er lagret på datamaskinen, eller hvis du ikke har CD eller DVD, kan du prøve å søke på skriverprodusentens hjemmeside for å laste ned driveren derfra.

Vis alle

Slik installerer eller oppdaterer du driverne ved hjelp av mappen Skrivere

  1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

  2. Høyreklikk skriveren som du trenger en ny driver for, klikk Kjør som administrator, og klikk deretter Egenskaper. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  3. Klikk kategorien Avansert.

  4. Klikk Ny driver, og følg deretter instruksjonene i Veiviser for skriverdriver.

Slik laster du ned og installerer skriverdrivere fra produsentens webområde

Hvis du vil laste ned kompatible drivere fra webområdet til en skriverprodusent, må du først finne ut hvilken versjon av Windows du kjører, og deretter søke etter kompatible drivere.

  1. Åpne Systeminformasjon ved å klikke Start-knappenBilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og deretter Systeminformasjon.

  2. Klikk Systemsammendrag, og se deretter OS-navn og Systemtype for å finne ut hvilken versjon av Windows du kjører.

  3. Gå til skriverprodusentens webområde, og søk etter en skriverdriver som er kompatibel med din versjon av Windows.

  4. Følg instruksjonene på webområdet for å laste ned og installere driveren.