I Ytelsesinformasjon og -verktøy vises datamaskinens grunnpoengsum for Windows-opplevelsesindeks, som indikerer ytelse og generell kapasitet i datamaskinens maskinvare.

Åpne Ytelsesinformasjon og -verktøy ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Ytelsesinformasjon og -verktøy.

Grunnpoengsummen kan gjøre det lettere å kjøpe programmer som passer for datamaskinens ytelsesnivå. Grunnpoengsummen gjelder bare ytelsesaspekter ved datamaskinen som påvirker hvor godt funksjoner i Windows og andre programmer kjøres på denne datamaskinen, og påvirker ikke datamaskinens generelle kvalitet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er indeksen for Windows-opplevelse?

Enkelte maskinvarekomponenter, for eksempel datamaskinens CPU og RAM (Random Access Memory) blir testet og får en egen poengsum (underpoengsum). Datamaskinens grunnpoengsum fastsettes av den laveste underpoengsummen. Hvis for eksempel den laveste underpoengsummen for en enkelt maskinvarekomponent er 2,6, blir grunnpoengsummen 2,6. Grunnpoengsummen er ikke et gjennomsnitt av de forskjellige underpoengsummene.

Hvis du installerer ny maskinvare og vil se om poengsummen endres, klikk Oppdater poengsum. Hvis du vil vise flere detaljer om datamaskinens maskinvare, klikk Vis og skriv ut informasjon.