Få informasjon om SSL-sertifikater (Secure Sockets Layer)

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Når du kobler til et e-handelswebområde, for eksempel en bank eller en bokhandel, bruker Internet Explorer en sikker tilkobling som benytter SSL-teknologi (Secure Sockets Layer) for å kryptere transaksjonen. Slik kryptering er basert på et sertifikat som gir Internet Explorer den informasjonen programmet trenger for å kommunisere med webområdet på en sikker måte. Sertifikatet identifiser dessuten webområdet og personen eller selskapet som eier det.

Du kan vise et sertifikat for å validere webområdets identitet før du oppgir personlig eller finansiell informasjon til en Internett-virksomhet.

Slik validerer du identiteten til et webområde

  1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

  2. Gå til det webområdet du ønsker å validere.

  3. Klikk Lås-ikonet Bilde av låseikonet, som er plassert til høyre for adresselinjen.

    Nå vises grunnleggende sertifikatinformasjon (for eksempel navnet og adressen til webområdets eier og informasjon om hvem som sertifiserte området). Hvis du vil se ytterligere informasjon, klikker du på Vis sertifikater.

Obs!

  • Hvis en låseikon ikke vises i adresselinjen i trinn 3 ovenfor, er ikke koblingen sikker og du bør ikke oppgi personlig eller økonomisk informasjon.