Komme i gang med Windows Movie Maker

Windows Movie Maker er en funksjon i Windows Vista som du kan bruke til å lage filmer og lysbildefremvisninger på datamaskinen med profesjonelle titler, overganger, effekter, musikk og til og med lydkommentarer. Når filmen er ferdig, kan du bruke Windows Movie Maker til å publisere den og dele den med venner og familie.

Hvis du ikke har erfaring med redigering av digitale videoer eller ikke har brukt Windows Movie Maker tidligere, bør du fortsette å lese for å få en introduksjon til de forskjellige verktøyene i Windows Movie Maker og koblinger som kan hjelpe deg med å lære mer.

Forstå Windows Movie Maker-verktøy

Windows Movie Maker er delt inn i tre hovedområder: rutene, dreieboken/tidslinjen og forhåndsvisningsskjermen.

Bilde av Windows Movie Maker
Hovedområdene i Windows Movie Maker
Vis alle

Om rutene

Windows Movie Maker har flere forskjellige ruter du kan arbeide i, avhengig av hvilke oppgaver du skal utføre.

 • Oppgaver-ruten viser vanlige oppgaver som du kan utføre når du lager en film, inkludert import av filer, redigering og publisering av filmen.

 • Samlinger-ruten viser samlingsmappene som inneholder klipp. Samlingsmappene vises i Samlinger-ruten til venstre, og klippene i den valgte samlingsmappen vises i Innhold-ruten til høyre. Det påfølgende bildet viser Samlinger-ruten:

  Bilde av samlingsruten
  Samlinger-ruten
 • Innhold-ruten viser klipp, effekter eller overganger du arbeider med mens du oppretter filmen, avhengig av visningen du bruker. Du kan endre visningen til miniatyrbilder eller detaljer.

  Du kan dra klipp, overganger eller effekter fra Innhold-ruten eller en samling fra Samlinger-ruten til dreieboken/tidslinjen for det gjeldende prosjektet. Du kan også dra klipp inn i forhåndsvisningsskjermen for å spille dem av. Hvis du endrer klipp, kommer disse endringene bare til å brukes på det gjeldende prosjektet. Endringene påvirker ikke kildefilen.

Om dreieboken og tidslinjen

Området hvor du oppretter og redigerer prosjektet, vises i to visninger: dreieboken og tidslinjen. Du kan bytte mellom disse to visningene når du lager en film.

 • Dreiebok. Dreieboken er standardvisningen i Windows Movie Maker. Du kan bruke dreieboken til å se på rekkefølgen eller sorteringen av klippene i prosjektet og gjøre endringer ved behov. Denne visningen viser også alle videoeffekter eller -overganger som er lagt til. Lydklipp som er lagt til i et prosjekt, vises ikke i dreieboken, men du kan se dem i tidslinjevisningen. Det påfølgende bildet viser dreiebokvisningen i Windows Movie Maker:

  Bilde av dreiebokvisning
  Dreiebokvisning
 • Tidslinje. Tidslinjevisningen gir en mer detaljert visning av filmprosjektet, og her kan du finredigere prosjektet. Hvis du bruker tidslinjevisningen, kan du trimme videoklipp, justere lengden på overganger mellom klipp og se lydsporet. Du kan bruke tidslinjen til å gå gjennom eller modifisere tidsberegningen for klipp i prosjektet. Bruk knappene på tidslinjen til å bytte til dreiebokvisning, zoome inn på eller ut av detaljer i prosjektet, kommentere tidslinjen eller justere lydnivåene. Det påfølgende bildet viser tidslinjevisningen i Windows Movie Maker:

  Bilde av tidslinjevisning
  Tidslinjevisning

Om forhåndsvisningsskjermen

Forhåndsvisningsskjermen kan vise individuelle klipp eller et helt prosjekt. Hvis du bruker forhåndsvisningsskjermen, kan du forhåndsvise prosjektet før du publiserer det som en film. Du kan bruke knappene under forhåndsvisningsskjermen til å spille av eller stanse et klipp midlertidig eller til å gå ett og ett bilde frem eller tilbake i klippet. Del-knappen gjør at du kan dele et klipp i to deler slik det vises i forhåndsvisningsskjermen.

Du kan gjøre forhåndsvisningsskjermen større eller mindre ved å klikke Vis, peke på Forhåndsvis skjermstørrelse og velge en størrelse. Du kan også dra i vinduet for å gjøre det større eller mindre.