Windows velger de beste skjerminnstillingene, inkludert skjermoppløsning, oppdateringsfrekvens og farge, basert på skjermen du bruker. Disse innstillingene varierer avhengig av om du har en LCD- eller CRT-skjerm. Hvis du vil justere skjerminnstillingene, eller hvis disse innstillingene ble endret og du vil gjenopprette standard innstillinger, følger du anbefalingene nedenfor.

For begge skjermtyper vil flere punkt per tomme (ppt) gi bedre skrifter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre teksten på skjermen større eller mindre.

Bilde av forskjellen på høy ppt og lav ppt.
Forskjellen på høy ppt og lav ppt.

Best mulig visning for en LCD-skjerm

Hvis du har en LCD-skjerm, bør du sjekke skjermoppløsningen for å bestemme klarheten til bilder og objekter på skjermen. Det er lurt å stille inn LCD-skjermer til den opprinnelige oppløsningen—den beste oppløsningen som skjermen var utviklet til å vise, basert på størrelsen til skjermen. Skjermen, produsenten eller forhandleren burde kunne informere deg om den opprinnelige oppløsningen. Hvis du ikke kan få tak i denne informasjonen, kan du prøve å stille inn skjermen til den høyeste tilgjengelige oppløsningen, som vanligvis er den opprinnelige oppløsningen. Se: Endre skjermoppløsning.

Bilde av menyen Skjerminnstillinger
Hvis du ikke vet hva skjermens opprinnelige oppløsning er, angir du den høyest mulige oppløsningen.

LCD-skjermer kan teknisk sett støtte lavere oppløsninger enn deres opprinnelige oppløsning, men bildet vil eventuelt være lite, sentrert på skjermen og ha en svart kant, eller bildet vil virke strukket.

Korrigere skjermflimmer

For å få best mulig visning fra skjermen bør du også vurdere skjermens oppdateringsfrekvens. Hvis oppdateringsfrekvensen er for lav, kan skjermen flimre, noe som kan gi slitne øyne og hodepine. Du bør velge en oppdateringsfrekvens på minst 75 Hertz. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du reduserer eller fjerner skjermflimmer, se Korrigere skjermflimmer (oppdateringsfrekvens).

Bilde av oppdateringsfrekvensen til skjermen
Kontroller at skjermens oppdateringsfrekvens er høy nok til å forhindre skjermflimmer.

Angi fargen på en LCD-skjerm

LCD-skjermer viser sterke farger. Kontroller at fargen er satt til minst 32 biter dersom du ønsker best mulig fargevisning på skjermen.

  1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

  2. Under Farger velger du Høyeste (32 biter). Deretter klikker du OK.

Best mulig visning for en CRT-skjerm

For en CRT-skjerm er det viktig å endre skjermoppløsningen til den høyeste oppløsningen som er tilgjengelig, og gir en farge på 32 biter og en oppdateringsfrekvens på minst 72 Hertz. Hvis du ønsker mer informasjon, se Endre skjermoppløsning. Hvis skjermen flimrer, eller det er ubehagelig å se på skjermen, bør du øke oppdateringsfrekvensen til det føles behagelig. Hvis du ønsker mer informasjon, se Korrigere skjermflimmer (oppdateringsfrekvens).

Oppløsning basert på skjermstørrelse

Skjermstørrelse Anbefalt oppløsning
Skjermstørrelse

15-tommers skjerm

Anbefalt oppløsning

1024 × 768

Skjermstørrelse

17- til 19-tommers skjerm

Anbefalt oppløsning

1280 × 1024

Skjermstørrelse

20-tommers skjerm og større

Anbefalt oppløsning

1600 × 1200

Angi fargen på en CRT-skjerm

Windows -farger og -temaer fungerer best når du har skjermen innstilt til 32-biters farge. Du kan stille inn skjermen til 24-biters farge, men du vil ikke se alle visuelle effekter. Hvis du stiller inn skjermen til 16-biters farge, vil eventuelt ikke bilder som burde være jevne, vises riktig.

Angi fargen på en CRT-skjerm

  1. Åpne Skjerminnstillinger ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Utseende og personalisering, Personalisering og deretter Skjerminnstillinger.

  2. Under Farger velger du Høyeste (32 biter). Deretter klikker du OK. (Hvis du ikke kan velge 32 biter, kan du kontrollere at oppløsningen er så høy som mulig, og deretter prøver du på nytt.)