Hvordan kan jeg forbedre bildet på skjermen eller TVen?

Hvis datamaskinen ikke leveres med en TV-mottaker, må du kjøpe en analog eller digital TV-mottaker for å kunne vise og ta opp TV-programmer i Windows Media Center.

Hvis du vil forbedre bildet må du først kontrollere at skjermvisningen er konfigurert riktig, enten du har en skjerm eller en TV koblet til datamaskinen. Før du konfigurerer TVen eller skjermen i Windows Media Center, kontrollerer du at datamaskinen er koblet til TVen eller skjermen via den beste tilkoblingen som er tilgjengelig. Tilkoblingstypen er basert på videoportene du har på datamaskinen og TVen eller skjermen. Se Koble datamaskinen til en TV for informasjon om de forskjellige videotilkoblingene.

Hvis bildene på skjermen er strukket, eller hvis margene vises rundt bildet når du ser TV i fullskjermmodus i Windows Media Center, stemmer ikke størrelsesforholdet til TV-signalet overens med størrelsesforholdet til TVen eller skjermen.

Bilde av vinduet som viser marger på hver side av skjermbildet
Bilde med pilarer

Hvis de strekte bildene eller margene bare oppstår på noen få TV-kanaler, kan du utvide bildet på de kanalene ved å zoome. Hvis problemet oppstår på alle kanaler, bør du endre skjermoppløsningen som brukes i Windows Media Center fra en widescreen-visning (16:9) til en standardvisning (4:3).

Vis alle

Slik zoomer du TV-bildet:

Det er ikke mulig å zoome et standard TV-signal som vises i en standardvisning (4:3).

  1. Mens du ser TV i fullskjermmodus, høyreklikker du bildet og klikker deretter Zoom.

  2. Klikk Zoom flere ganger for å bla gjennom de ulike zoom-modusene. Velg modusen som fjerner margene og utvider bildet tilfredsstillende.

Slik endrer du skjerminnstillingene som brukes i Windows Media Center:

  1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker Generelt klikker Konfigurer Windows Media Center og klikker deretter Konfigurer TV eller skjerm.

  2. Følg instruksjonene og når du blir bedt om å velge skjermbredde, klikker du Standard (4:3) eller Widescreen (16:9).

  3. Velg ønsket skjermoppløsning, og fullfør instruksjonene etter behov. Du må kanskje prøve mer enn én oppløsning før du finner den som ser best ut på skjermen din.