Hvordan vet jeg om datamaskinen har et minneproblem?

Vanligvis oppdages mulige problemer med datamaskinens minne automatisk, og du får en varsling som spør om du vil kjøre diagnoseverktøyet for minne.

Kjøre diagnoseverktøyet for minne

Når du får en varsling om et mulig minneproblem, klikker du varslingen så du kan velge mellom to alternativer for når du vil kjøre diagnoseverktøyet for minne:

 • Du kan starte datamaskinen på nytt og kjøre verktøyet med en gang.

 • Du kan starte datamaskinen på nytt og kjøre verktøyet senere.

Hvis du velger å starte datamaskinen på nytt og kjøre verktøyet med en gang, må du sørge for å lagre alt arbeid og lukke alle programmer som kjører. Diagnoseverktøyet for minne kjører automatisk når du starter Windows på nytt. Når diagnoseverktøyet for minne kjører, ser du en fremdriftsindikator som viser status for testen. Når testen er ferdig, startes Windows automatisk på nytt igjen.

Hvordan får jeg resultatene fra minnetesten?

Hvis diagnoseverktøyet for minne ikke oppdager noen feil, får du en melding om at ingen feil ble oppdaget.

Hvis diagnoseverktøyet for minne oppdager feil, kontakter du datamaskin- eller minneprodusenten for mer informasjon.

Hva gjør jeg hvis diagnoseverktøyet for minne oppdager feil?

Hvis diagnoseverktøyet for minne oppdager problemer med datamaskinens minne, kontakter du datamaskin- eller minneprodusenten for mer informasjon om hvordan du fikser problemet.

Avanserte alternativer for kjøring av diagnoseverktøy for minne

Det anbefales at du lar diagnoseverktøyet for minne kjøre automatisk. Det kan likevel hende at avanserte brukere ønsker å justere innstillingene til verktøyet.

 1. Når diagnoseverktøyet for minne starter, trykker du F1.

 2. Du kan justere følgende innstillinger:

  • Testblanding Velg hva slags test du vil kjøre. Disse alternativene vises i en liste når du kjører diagnoseverktøyet for minne.

  • Buffer Velg bufferinnstillingen for hver test.

  • Antall testomganger Skriv inn antall ganger du vil gjenta testene.

 3. Trykk F10 for å starte testen.

Hvordan planlegger jeg manuelt når testen skal kjøres?

Hvis Windows-diagnoseverktøyet for minne ikke kjører automatisk, kan du kjøre det manuelt.

 1. Åpne Diagnoseverktøy for minne ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold, Administrative verktøy og deretter Diagnoseverktøy for minne. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 2. Velg mellom disse to alternativene for når diagnoseverktøyet for minne skal kjøres:

  • Du kan starte datamaskinen på nytt og kjøre verktøyet med en gang.

  • Du kan starte datamaskinen på nytt og kjøre verktøyet senere.