Hvilken forskjell er det på nettverket hjemme og på arbeidsplassen?

Datamaskiner på et hjemmenettverk inngår vanligvis i en arbeidsgruppe, mens datamaskiner på jobbnettverket vanligvis inngår i et domene. Hovedforskjellen mellom arbeidsgrupper og domener er måten nettverksressursene behandles på.

I en arbeidsgruppe

 • Alle datamaskiner er noder. Ingen datamaskin kontrollerer noen annen datamaskin.

 • Hver datamaskin har et sett med brukerkontoer. Hvis du skal bruke en av datamaskinene i arbeidsgruppen, må du ha en konto på den datamaskinen.

 • Hvis du har en brukerkonto på en datamaskin, kan du endre innstillingene for denne kontoen.

 • Arbeidsgrupper har vanligvis ikke mer enn ti til tjue datamaskiner.

 • Alle datamaskinene må være på samme lokale nettverk eller delnettverk.

I et domene

 • Én eller flere datamaskiner er servere. Nettverksansvarlig bruker servere til å kontrollere sikkerheten og tillatelsene for alle datamaskiner på domenet. Dette gjør det enkelt å utføre endringer fordi endringene utføres automatisk på de andre datamaskinene.

 • Hvis du har en brukerkonto på domenet, kan du logge på en hvilken som helst datamaskin på domenet uten å trenge noen konto på den datamaskinen.

 • Hvis du bruker en datamaskin på domenet, kan du sannsynligvis bare gjøre begrensede endringer i innstillingene. (Grunnen til dette er at nettverksansvarlige ønsker å sikre konsekvens mellom datamaskiner og beholde kontrollen over konfigureringen så mye som mulig.)

 • Domenet kan ha flere flere tusen datamaskiner.

 • Datamaskinene kan befinne seg i forskjellige lokale nettverk.

Slik kontrollerer du om datamaskinen inngår i en arbeidsgruppe eller et domene

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

 2. Under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger vises Arbeidsgruppe eller Domene, etterfulgt av navnet.