Identifisere og løse hjemmenettverksproblemer

Windows Nettverksdiagnose kan hjelpe deg med å identifisere og løse hjemmenettverksproblemer, for eksempel problemer med å koble til et trådløst nettverk eller problemer med å koble til Internett.

Åpne Nettverksdiagnose ved å høyreklikke på nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Diagnostiser og reparer.