Importere videofiler, bilder og lyd i Windows Movie Maker

Du kan importere filer fra følgende filtyper inn i Windows Movie Maker:

  • Videofiler: ASF, AVI, DVR-MS, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM og WMV

  • Lydfiler: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV og WMA

  • Bildefiler: BMP, DIB, EMF, GIF, JIFF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF og WMF

Du kan også importere andre typer filer inn i Windows Movie Maker, men det er ikke alle filtyper som kommer til å fungere når du prøver å bruke dem til å lage en film.

Microsoft Recorded TV Show-filer (med filtypen .dvr-ms) som ikke er beskyttet av DRM (Digital Rights Management) kan importeres til Windows Movie Maker hvis datamaskinen kjører Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Slik importer du filer inn i Windows Movie Maker

  1. Klikk Fil og deretter Importer medieelementer.

  2. Finn de digitale mediefilene du vil importere, og klikk Importer.

Tips!

  • Du kan importere flere videoklipp samtidig. Hvis du vil bruke flere klipp, merker du det første videoklippet i listen, trykker og holder nede Skift, og deretter merker du det siste klippet i listen. Hvis du vil ta inn klipp som ikke ligger i rekkefølge, trykker du ned og holder Ctrl, og klikker hvert klipp du vil importere inn i Windows Movie Maker.

  • Du kan også importere videofiler og bilder ved å dra filene fra Windows Fotogalleri inn i Windows Movie Maker.