Fragmentering gjør at harddisken arbeider ekstra, og det kan føre til at datamaskinen arbeider langsommere. Diskdefragmentering ordner fragmenterte data, slik at harddisken kan arbeide mer effektivt. Diskdefragmentering kjører etter en plan, men du kan også defragmentere harddisken manuelt.

  1. Åpne Diskdefragmentering ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Systemverktøy og deretter Diskdefragmentering. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  2. Klikk Defragmenter.

Det kan ta flere minutter til noen timer for Diskdefragmentering å fullføre, avhengig av størrelsen på harddisken og graden av defragmentering. Du kan fremdeles bruke datamaskinen under defragmenterigen.

Obs!

  • Avanserte brukere kan bruke kommandolinjeverktøyet Defrag.exe til å generere detaljerte rapporter og utføre andre avanserte oppgaver. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, gå til Microsofts webområde for IT-eksperter.