Den vanligste måten å installere en skriver på et hjemmenettverk på, er å installere den som en frittstående enhet på nettverket, og deretter legge til en tilkobling til skriveren på hver av datamaskinene på nettverket.

Hvis du ikke er sikker på hvilken nettverksskriver du skal installere, må du velge om du ønsker å:

  • Bruke en trådløs skriver. Disse skriverne bruker et innebygd trådløst kort og må kobles til en strømkilde, ikke et nettverk eller en datamaskin. Etter at du har slått på skriveren, bør du se i informasjonen som fulgte med, for å finne ut hvordan du oppretter en trådløs tilkobling for hver av datamaskinene på hjemmenettverket. Sikkerhetsalternativene for trådløs utskrift fastsettes av den enkelte skriverprodusenten.

  • Koble en skriver direkte til nettverket. Dette gjør du ved å koble skriveren til nettverkshuben eller ruteren. Installasjonsmåten for disse skriverne avhenger av om skriveren og nettverksenheten bruker en Ethernet, universal serial bus (USB) eller annen tilkoblingstype. Du må også se eventuell(e) installasjonsinformasjon eller -verktøy fra skriverprodusenten.

  • Koble mer enn én skriver direkte til nettverket. Hvis du vil gjøre dette, må huben eller ruteren støtte mer enn én skrivertilkobling.

Vis alle

Slik installerer du en nettverksskriver

  • Hvis du vil vite hvordan man installerer en nettverksskriver, kan du se informasjonen som fulgte med skriveren.

Slik kobler du til en nettverksskriver

Etter at du har installert en nettverksskriver, vil du måtte legge til en tilkobling til skriveren for hver enkelt datamaskin på nettverket.

  1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

  2. Klikk Legge til en skriver på verktøylinjen.

  3. I Veiviser for skriverinstallasjon velger du Legg til en nettverks-, Bluetooth- eller trådløs skriver og følger deretter instruksjonene i veiviseren.

Tips!

  • Tilgjengelige skrivere kan inkludere alle skriverne på et nettverk, inkludert Bluetooth- og trådløse skrivere eller skrivere som er koblet til en annen datamaskin, og deles over nettverket. Forsikre deg om at du har tillatelse til å bruke disse skriverne før du legger dem til datamaskinen.

  • Det er lurt å skrive ut en testside for å sjekke om skriveren fungerer som den skal. Du finner flere opplysninger under Skrive ut en testside.