Du kan gjøre mye med bare programmene og funksjonene som følger med Windows, men du vil sannsynligvis ønske å installere andre programmer.

Måten du legger til et program på, avhenger av hvor programmets installasjonsfiler er plassert. Vanligvis installeres programmer fra en CD eller DVD, fra Internett eller fra et nettverk.

Vis alle

Slik installerer du et program fra en CD eller DVD

 • Sett inn platen i datamaskinen og følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  Mange programmer som installeres fra CDer eller DVDer, vil automatisk forsøke å starte en installasjonsveiviser for programmet. I så fall vises Autokjør-dialogboksen, og du kan velge å kjøre veiviseren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Autokjør: vanlige spørsmål.

  Hvis installasjonen av et program ikke startes, leser du informasjonen som fulgte med programmet. I denne informasjonen vil du sannsynligvis finne instruksjoner for hvordan programmet kan installeres manuelt. Hvis du ikke finner informasjon for programmet, kan du også søke på platen og åpne programmets installasjonsfil, vanligvis kalt Setup.exe eller Install.exe.

Slik installerer du et program fra Internett

 1. Klikk koblingen til programmet i webleseren.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil installere programmet umiddelbart, klikker du Åpne eller Kjør og følger instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

  • Hvis du vil installere programmet senere, klikker du Lagre og laster ned installasjonsfilen til datamaskinen. Når du er klar til å installere programmet, dobbeltklikker du filen og følger instruksjonene på skjermen. Dette er et sikrere alternativ fordi du kan skanne installasjonsfilen for virus før du fortsetter.

Obs!  

 • Når du laster ned og installerer programmer fra Internett, må du kontrollere at den som publiserer programmet og webområdet som tilbyr programmet, er til å stole på. Hvis du vil ha mer informasjon, se Når du kan stole på et webområde.

Slik installerer du et program fra et nettverk

Hvis datamaskinen er tilkoblet et nettverk (for eksempel et internt nettverk i en organisasjon) med programmer du kan legge til, kan du installere programmer fra Kontrollpanel.

 1. Åpne Hent programmer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Programmer og deretter Hent programmer.

 2. Merk et program i listen, og klikk deretter Installer.

 3. Følg instruksjonene på skjermen. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.