Ved hjelp av et lydkort kan datamaskinen spille av musikk og lyder gjennom høyttalerne. Nesten alle nye datamaskiner har et innebygd lydkort. Hvis det ikke er installert et lydkort på datamaskinen din, eller hvis du vil oppgradere datamaskinens lydavspillings- eller lydinnspillingsfunksjoner, bør du kanskje installere et.

Det finnes tre typer lydkort: lydkort som er innebygd i datamaskinens hovedkort, og interne og eksterne lydkort. Denne artikkelen handler om hvordan du installerer et internt lydkort, som passer i et utvidelsesspor på innsiden av datamaskinen. Du kan ikke fjerne lydkort som er innebygd i hovedkortet, men normalt kan du installere et internt eller eksternt lydkort og deaktivere lydfunksjonen til hovedkortet. Eksterne lydkort kobler du vanligvis til ved hjelp av en USB-kontakt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer eksterne lydkort og andre USB-enheter, se Installere en USB-enhet.

Før du installerer et lydkort, må du se dokumentasjonen som fulgte med. Retningslinjene som er beskrevet her, er svært generelle, og dokumentasjonen til lydkortet kan inneholde spesifikk informasjon om hvordan du installerer kortet. Du må også se dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, om det går ut over garantidekningen til datamaskinen hvis du åpner datamaskinen.

Før du installerer lydkortet, trenger du følgende:

 • Lydkortet du vil installere.

 • Muligens en stjerneskrutrekker hvis du trenger å åpne datamaskinen.

 • Eventuelle CDer, DVDer eller medier som fulgte med lydkortet, som inneholder drivere og andre programmer.

Vis alle

Slik åpner du datamaskindekslet:

 1. Slå av datamaskinen og trekk ut støpslet. Dette er svært viktig, for hvis du installerer et kort i en datamaskin som er koblet til strøm, kan du skade kortet og datamaskinen, og du kan også få støt.

 2. Åpne datamaskindekslet. Se etter skruer eller hasper på datamaskinen (vanligvis på baksiden) som kan åpnes. Dokumentasjonen til datamaskinen inneholder vanligvis instruksjoner om hvordan du åpner dekslet.

 3. Når du har åpnet datamaskindekslet, jorder du deg ved å ta på strømforsyningen (metalldekslet som omslutter kontakten der man kobler til nettkabelen). Dette vil beskytte det nye kortet og eksisterende komponenter i datamaskinen mot statisk elektrisitet.

Slik fjerner du et eksisterende lydkort:

Hvis datamaskinen allerede har et internt lydkort, bør du fjerne det før du installerer det nye kortet. Hvis lydkortet til datamaskinen er innebygd i hovedkortet, kan du gå til Slik installerer du et nytt lydkort.

 1. Finn lydkortet. Hvis du er usikker på hvilket kort som er lydkortet, følger du kablene fra høyttalerne til baksiden av kortet, og deretter merker du deg hvilket spor kortet sitter i.

 2. Koble fra høyttaler- og mikrofonkabler på baksiden av lydkortet.

 3. Hvis det er en ledning på innsiden av datamaskinen som kobler lydkortet til CD-ROM-stasjonen, kobler du fra den. Mange nyere datamaskiner har ikke denne ledningen. Hvis den ikke er der, kan du hoppe over dette trinnet.

 4. Fjern skruen som lydkortet er festet med.

 5. Trekk lydkortet forsiktig og rett ut av sporet. Pass på at du ikke vrir eller bøyer kortet når du fjerner det.

  Obs!

  • Det kan være at du må skyve kortet forsiktig opp og ned en eller to ganger for å løsne det. Selv om du skal kaste det gamle lydkortet, må du være varsom når du fjerner det, så du ikke skader hovedkortet. Hvis det virker som det sitter fast, er det bedre å bruke noen ekstra minutter på å bikke kortet forsiktig enn å rive det ut for fort og dermed ødelegge hovedkortet.

 6. Hvis ikke du installerer et nytt lydkort, installerer du et spordeksel hvis du har et, og setter på plass skruen. Deretter lukker du datamaskindekslet og skrur på plass skruene du fjernet når du åpnet dekslet.

Slik installerer du et nytt lydkort:

 1. Finn et utvidelsesspor på datamaskinen som passer for det nye lydkortet. Hvis du har fjernet et eksisterende lydkort, kan du bruke det samme sporet hvis det nye kortet bruker samme type utvidelsesspor. Se dokumentasjonen til datamaskinen hvis du trenger å finne ut hva slags utvidelsesspor som er tilgjengelig.

 2. Plasser lydkortet forsiktig på toppen av sporet. Juster pinnene på lydkortet etter sporet og trykk deretter kortet ned i sporet så det sitter. Kontroller at kortet sitter skikkelig i sporet og er trykket helt inn. Hvis ikke pinnene på kortet er justert helt riktig i forhold til utvidelsessporet, fungerer ikke kortet som det skal.

 3. Hvis datamaskinen har en ledning som kobler CD-ROM-stasjonen direkte til lydkortet, finner du den og kobler den til kortet. Se dokumentasjonen som fulgte med lydkortet, for å finne ut hvor ledningen fra CD-ROM-stasjonen skal kobles til kortet. Merk at moderne maskinvare for lyd sjelden trenger denne ledningen, og i de fleste tilfeller er det valgfritt å koble den til.

 4. Skru fast lydkortet til rammen. Ikke bøy lydkortet eller rammen når du strammer skruen. Det er bedre å stramme skruen bare litt mer enn du klarer å stramme med fingrene, enn å bøye rammen eller kortet.

 5. Lukk datamaskindekslet og skru på plass skruene du fjernet når du åpnet dekslet. Koble høyttalere og eventuelt mikrofon til det nye lydkortet.

 6. Sett støpslet i kontakten og slå på datamaskinen igjen.

  Windows installerer de nødvendige enhetsdriverne for det nye lydkortet. Hvis det fulgte en plate med programvare med lydkortet, installerer du den nå. Se informasjonen som fulgte med lydkortet for å finne ut hva slags programvareinstallasjon som er nødvendig.

  Hvis Windows ikke registrerer lydkortet og du ikke har driveren som fulgte med lydkortet, vil du måtte finne en driver på egen hånd. (Drivere gjør at Windows kan registrere enheten.) Besøk webområdet til lydkortprodusenten og og se i produktstøttedelen etter en driver du kan laste ned. Du finner flere opplysninger under Feilsøke lydproblemer og Feilsøke driverproblemer.