I denne artikkelen finner du instruksjoner for følgende:

 • Oppgradering til Windows Vista når du allerede har en versjon av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional på datamaskinen og ønsker å beholde filer, innstillinger og programmer.

 • Installasjon av en ny, eller ren, versjon av Windows under følgende forhold:

  • Hvis du vil erstatte ditt gjeldende operativsystem.

  • Hvis du vil installere Windows Vista på en separat partisjon på harddisken og du har et operativsystem på datamaskinen og en tilgjengelig partisjon.

  • Hvis du har en datamaskin uten operativsystem.

 • Installasjon av Windows Vista på nytt når du vil gjenopprette standard Windows-innstillinger, eller når du har problemer med Windows og må installere på nytt som en ren installasjon.

Obs!

Under installasjonen trenger du følgende:

 • Windows-installasjonsdisken (DVD eller CD).

 • Windows Produktnøkkel (25 tegn). Du finner produktnøkkelen på datamaskinen eller på installasjonsdiskens omslag i Windows-pakken. Produktnøkkeletiketten ser slik ut:

  Bilde av et klistremerke med en Windows-produktnøkkel
  Produktnøkkeletikett med Windows-produktnøkkel

  Du finner andre etiketter på Internett.

 • Navnet på datamaskinen. Du må oppgi dette hvis datamaskinen din er koblet til et nettverk. Slik finner du datamaskinnavnet hvis du bruker Windows XP:

  • Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

   Datamaskinnavnet vises i kategorien Datamaskinnavn.

Du må også avgjøre om du skal installere en 32-biters eller 64-biters utgave av Windows Vista. Hvis du trenger hjelp til å bestemme deg, kan du se 32-biters og 64-biters Windows: vanlige spørsmål.

Hvis du vil ha mer informasjon om installasjon og oppgradering av 32-bitersversjonene og 64-bitersversjonene av Windows, gå til websiden for installasjonsvalg for Windows Vista (32-biters) (kan være på engelsk) eller Installasjonsvalg for Windows Vista (64-biters) på Internett.

Advarsel!  

 • Før du installerer Windows, må du deaktivere all antivirusprogramvare og sikkerhetskopiere filene dine til en ekstern harddisk, DVD- eller CD-plate, USB-flash-enhet eller til en nettverksmappe.

Oppgradere til Windows Vista

Når du oppgraderer til Windows Vista, beholder du filene, innstillingene og programmene fra den gjeldende versjonen av Windows.

Viktig! Bruk følgende fremgangsmåte bare når du oppgraderer fra en 32-bitersversjon av Windows XP til en 32-bitersversjon av Windows Vista.

Før du oppgraderer:

 • Kontroller maskinvarekompatibiliteten. Gå til Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webområde. Du kan eventuelt kjøre Windows Vista Upgrade Advisor under oppgraderingen ved å klikke Kontroller kompatibilitet på Internett på siden Installer Windows.

 • Forsikre deg om at du har installert Windows XP Service Pack 2 før du oppgraderer en datamaskin som kjører Windows XP, til Windows Vista. Hvis du bruker Windows XP, finner du ut om datamaskinen kjører Windows XP Service Pack 2, slik:

  • Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin, og klikk deretter Egenskaper.

   Kontroller at Service Pack 2 vises under System i kategorien Generelt.

  Hvis Windows XP Service Pack 2 ikke er installert, må du installere den før du oppgraderer til Windows Vista. Du kan få tak i Windows XP Service Pack 2 fra Windows Update på Internett.

Advarsel!  

 • Hvis du har et oppgraderingseksemplar av 32-bitersversjonen av Windows Vista, må du starte Windows-installasjon mens du kjører den eksisterende versjonen av Windows.

Notater

 • Hvis du bruker en fingeravtrykksleser eller annen biometrisk enhet til å logge deg på datamaskinen, må du huske å skrive ned passordet før du oppgraderer. Du må logge deg på ved å skrive inn brukernavnet og passordet første gang du bruker Windows etter oppgraderingen.

 • Hvis du vil ha detaljert informasjon om oppgradering fra språkversjoner av Windows XP til Windows Vista, går du til siden for oppgradering av bestemte språkversjoner av Windows XP til Windows Vista (kan være på engelsk) på Internett.

 1. Sett inn Windows-installasjonsplaten i datamaskinens DVD- eller CD-stasjon. Du må starte installasjonen av Windows mens du kjører den eksisterende versjonen av Windows.

 2. På siden Installer Windows klikker du Installer nå.

  Bilde av siden Installer Windows
  Siden Installer Windows
 3. På siden Hent viktige oppdateringer for installasjonen bør du hente de siste oppdateringene. Det bidrar til en vellykket installasjon og til å beskytte datamaskinen mot sikkerhetstrusler. Du må ha en Internett-forbindelse for å få hentet installasjonsoppdateringer.

 4. Vi anbefaler på det sterkeste at du på siden Skriv inn produktnøkkelen for aktivering skriver inn den 25-tegns produktnøkkelen for å unngå problemer under aktiveringen.

 5. På siden Les lisensvilkårene klikker du Jeg godtar lisensvilkårene hvis du godtar lisensvilkårene.

 6. På siden Hvilken installasjonstype vil du bruke? klikker du Oppgrader for å starte oppgraderingen. Det kan hende du får se en kompatibilitetsrapport.

  Bilde av siden Hvilken installasjonstype vil du bruke?
  Siden Hvilken installasjonstype vil du bruke?
 7. Følg instruksjonene.

Installere Windows ved å gjøre en ren installasjon

Du kan bruke følgende fremgangsmåte når du gjør en ren installasjon av en 32-bitersversjon eller 64-bitersversjon av Windows Vista.

Når du gjør en ren installasjon, erstattes den eksisterende versjonen av Windows, og alle filene, innstillingene og programmene blir erstattet automatisk. Du kan sikkerhetskopiere filene og innstillingene, men du må manuelt installere programmene på nytt og gjenopprette sikkerhetskopierte filer når installasjonen er fullført. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjenoppretter filene etter en ren installasjon, går du til Gjenopprette dine personlige filer etter at du har utført en tilpasset installasjon på Internett.

Gjør en ren installasjon hvis datamaskinen ikke har noe operativsystem, eller hvis du vil slette det gjeldende operativsystemet og erstatte det med Windows Vista, eller hvis du vil partisjonere harddisken og installere Windows Vista på en bestemt partisjon.

Kontroller maskinvarekompatibiliteten før du installerer Windows. Gå til Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webområde. Du kan eventuelt kjøre Windows Vista Upgrade Advisor under installasjonen ved å klikke Kontroller kompatibilitet på Internett på siden Installer Windows. Hvis du starter installasjonen fra installasjonsplaten, vises ikke denne koblingen til Windows Vista Upgrade Advisor på siden Installer Windows.

Obs!

 • Du kan ikke installere et oppgraderingseksemplar av Windows Vista på en partisjon med mindre Windows 2000 eller Windows XP allerede er installert på denne partisjonen. Avhengig av hvilken versjon av Windows du oppgraderer til og fra, kan det være nødvendig å gjøre en ren installasjon.

 1. Slå på datamaskinen, sett inn Windows-installasjonsplaten i datamaskinens DVD- eller CD-stasjon og gjør ett av følgende:

  • Hvis datamaskinen allerede har et operativsystem installert og du ikke ønsker å opprette, utvide, slette eller formatere partisjoner, går du til trinn 2.

  • Hvis datamaskinen ikke har noe operativsystem installert eller hvis du ønsker å opprette, utvide, slette eller formatere partisjoner, må du starte datamaskinen på nytt, med installasjonsplaten i CD- eller DVD-stasjonen. Da vil datamaskinen starte fra installasjons-CDen eller -DVDen. Trykk på en tast hvis du blir bedt om å gjøre det for å starte fra en DVD eller CD. Hvis siden Installer Windows vises, går du til trinn 2.

   Hvis siden Installer Windows ikke vises og du ikke blir bedt om å trykke på en tast for å starte fra en CD eller DVD, må du kanskje angi at datamaskinen bruker DVD- eller CD-stasjonen som oppstartsstasjon. Dette betyr at du må angi i BIOS (Basic Input/Output System) at CD- eller DVD-stasjonen skal være første oppstartsstasjon. Du kan lære mer om dette under Starte Windows fra en CD eller DVD. Etter at du har valgt DVD- eller CD-stasjonen som oppstartsstasjon, starter du datamaskinen på nytt, og deretter starter du Windows fra installasjons-DVDen eller -CDen slik det er beskrevet tidligere.

 2. Følg instruksjonene som vises på siden Installer Windows, og klikk deretter Installer nå.

 3. På siden Hent viktige oppdateringer for installasjonen bør du hente de siste oppdateringene. Det bidrar til en vellykket installasjon og til å beskytte datamaskinen mot sikkerhetstrusler. Du må ha en Internett-forbindelse for å få hentet installasjonsoppdateringer.

 4. Vi anbefaler på det sterkeste at du på siden Skriv inn produktnøkkelen for aktivering skriver inn den 25-tegns produktnøkkelen for å unngå problemer under aktiveringen.

  Obs!

  • Hvis du har et oppgraderingseksemplar av 32-bitersversjonen av Windows Vista, vises en melding om at du må starte datamaskinen på nytt og starte Windows-installasjonen fra operativsystemet du bruker for øyeblikket.

 5. På siden Les lisensvilkårene klikker du Jeg godtar lisensvilkårene hvis du godtar lisensvilkårene.

 6. På siden Hvilken installasjonstype vil du bruke? klikker du Egendefinert.

  Obs!

  • Hvis du klikker Tilpasset og har et oppgraderingseksemplar av 64-bitersversjonen av Windows Vista og ikke har en versjon av Windows som kan oppgraderes, kan ikke installasjonen fortsette. Du må installere Windows 2000 eller Windows XP for å kunne fortsette med denne installasjonsmetoden.

 7. På siden Hvor vil du installere Windows? velger du hvor du vil installere Windows.

  • Hvis du ikke vil partisjonere harddisken, klikker du Neste. Installasjonen starter automatisk. Du kan få en kompatibilitetsrapport med en oversikt over hvilke programmer og programvaredrivere som ikke vil virke når installasjonen er utført. Du kal løse eventuelle problemer når installasjonen er fullført.

  • Hvis du har en partisjon og ønsker å ha flere operativsystemer på samme datamaskin, kan du installere Windows på en bestemt partisjon. (Dette kalles en dobbeltoppstartskonfigurasjon eller en konfigurasjon med flere operativsystemer på samme maskin.) Hvis du gjør dette, må du forsikre deg om at du installerer Windows på en annen partisjon enn den som den gjeldende versjonen av Windows er installert på. For å installere Windows på en eksisterende partisjon, velger du partisjonen du vil bruke og klikker Neste for å starte installasjonen. Det kan hende du får se en kompatibilitetsrapport.

  • Hvis du vil opprette, utvide, slette eller formatere en partisjon, må du starte Windows fra installasjons-DVDen eller -CDen. Hvis du ikke startet installasjonen på denne måten, følger du instruksjonene for start av Windows fra installasjons-DVDen eller CD-en, som vises i det første trinnet i denne fremgangsmåten. Deretter følger du instruksjonene på hvert skjermbilde. På siden Hvor vil du installere Windows? klikker du Stasjonsalternativer (avansert), klikker alternativet du ønsker og følger instruksjonene. Klikk Neste for å starte installasjonen. Det kan hende du får se en kompatibilitetsrapport.

 8. Følg instruksjonene.

Obs!

 • Sørg for å aktivere eksisterende antivirusprogramvare eller installere ny når installasjonen er fullført.

Installere Windows Vista på nytt

Hvis du vil installere Windows Vista på nytt ved å gjøre en ren installasjon – muligens for å gjenopprette standard Windows-innstillinger – gjør du det slik. (Hvis du får problemer med Windows, skal du først se under Hva gjør jeg hvis Windows ikke starter riktig. Der forklares det hvordan du skal bruke Windows-installasjonsplaten til å løse problemer uten å måtte installere Windows på nytt.)

Advarsel!  

 • Sikkerhetskopier filene dine før du foretar en ny installering av Windows, selv om du installerer Windows på en harddiskpartisjon. En ren installasjon erstatter den gjeldende versjonen av Windows og alle personlige filer.

 1. Slå på datamaskinen, og sett inn CDen eller DVDen med Windows Vista.

 2. På siden Installer Windows følger du eventuelle instruksjoner og klikker Installer nå.

 3. På siden Hent viktige oppdateringer for installasjonen bør du hente de siste oppdateringene. Det bidrar til en vellykket installasjon og til å beskytte datamaskinen mot sikkerhetstrusler. Du må ha en Internett-forbindelse for å få hentet installasjonsoppdateringer.

 4. Vi anbefaler på det sterkeste at du på siden Skriv inn produktnøkkelen for aktivering skriver inn den 25-tegns produktnøkkelen for å unngå problemer under aktiveringen.

 5. På siden Les lisensvilkårene klikker du Jeg godtar lisensvilkårene hvis du godtar lisensvilkårene.

 6. Følg instruksjonene på hver side. På siden Hvilken installasjonstype vil du bruke? klikker du Egendefinert.

 7. På siden Hvor vil du installere Windows? velger du partisjonen der du vil installere Windows.

 8. Klikk Neste for å starte installasjonen. Det kan hende du får se en kompatibilitetsrapport.

 9. Følg instruksjonene.

Obs!

 • Sørg for å aktivere eksisterende antivirusprogramvare eller installere ny når installasjonen er fullført.