Internet Explorer-tillegg: vanlige spørsmål

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Weblesertillegg legger til funksjoner (for eksempel ekstra verktøylinjer, animerte musepekere, børstelegrafer og popup-filtre) i webleseren.

Vis alle

Hvor kommer tilleggsprogrammer fra?

Mange tilleggsprogrammer kommer fra Internett, og forutsetter vanligvis at du gir din tillatelse før de installeres på datamaskinen. Enkelte kan imidlertid bli installert uten at du vet om det. Dette kan skje hvis tilleggsprogrammet er en del av et annet program som du installerer. Noen tilleggsprogrammer installeres ved hjelp av Microsoft Windows.

Hvordan kan jeg se hvilke tillegg som er installert i Internet Explorer 8?

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Typer tilleggsprogrammer klikker du Verktøy og utvidelser.

 4. Under Vis kan du velge en av følgende visninger for tilleggsprogrammene:

  • Hvis du vil vise en fullstendig liste over tilleggene på datamaskinen, klikker du Alle tilleggsprogrammer.

  • Hvis du vil vise bare de tilleggsprogrammene som er nødvendige for en åpen eller nylig vist webside, klikker du Tillegg nylig lastet inn.

  • Hvis du vil se en liste over tilleggsprogrammer som er forhåndsgodkjent av Microsoft, produsenten av datamaskinen eller en tjenestetilbyder, kan du klikke Kjør uten godkjennelse.

  • Hvis du bare vil vise en liste over 32-biters ActiveX-kontroller, må du klikke på Nedlastede kontroller.

 5. Når du er ferdig, klikker du Lukk.

Hvordan kan jeg se hvilke tillegg som er installert i Internet Explorer 7?

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk på Verktøy-knappen, pek på Administrer tillegg og klikk på Aktiver eller deaktiver tillegg.

 3. Klikk på ett ett av følgende alternativer i boksen Vis:

 • Hvis du vil vise en fullstendig liste over tilleggsprogrammene som er lagret på datamaskinen din, klikker du Tillegg som har blitt brukt av Internet Explorer.

 • Hvis du vil vise bare de tilleggsprogrammene som er nødvendige for en åpen eller nylig vist webside, klikker du Tillegg lastet inn i Internet Explorer.

 • Hvis du vil vise tilleggsprogrammer som er forhåndsgodkjent av Microsoft, datamaskinprodusenten eller en Internett-leverandør, klikker du Tillegg som kjører uten å trenge tillatelse.

 • Hvis du vil vise bare 32-biters ActiveX-kontroller, klikker du Nedlastede ActiveX-kontroller (32-biters).

Hvordan administrerer jeg tillegg hvis menypunktet er nedtonet Internet Explorer 7?

Alternativet Administrere tillegg på Verktøy-menyen deaktiveres når Internet Explorer 7 kjøres i en modus som ikke tillater tillegg. Tilleggsprogrammer kan fortsatt behandles, men dette må gjøres med Alternativer for Internett i Kontrollpanel. Slik gjør du det:

 1. Åpne Alternativer for Internett ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Alternativer for Internett.

 2. Klikk kategorien Programmer, og klikk deretter Behandle tilleggsprogrammer.

  Obs!   

  • Endringene trer ikke i kraft før Internet Explorer startes på normal måte (når tilleggsprogrammer ikke er deaktivert).

Hvorfor får jeg en melding som sier at jeg kjører uten tillegg når jeg starter Internet Explorer?

Denne meldingen vises når Internet Explorer åpnes med tillegg deaktivert. Hvis du vil kjøre Internet Explorer normalt (med tillegg aktivert), må du passe på at du klikker på Internet Explorer på Startmenyen og ikke på Internet Explorer (uten tillegg).

Listen omfatter flere tilleggsprogrammer som jeg ikke har installert. Hvordan havnet de på datamaskinen min?

Enkelte tillegg er forhåndsgodkjent og er installert på datamaskinen fra begynnelsen av. Alle forhåndsgodkjente tillegg er kontrollert og signert digitalt. Forhåndsgodkjente tillegg kan komme fra Microsoft, produsenten av datamaskinen, internettleverandøren din (hvis du bruker en egen versjon av Internet Explorer fra denne), eller nettverkets administrator. Hvis du vil vise de forhåndsgodkjente tilleggsprogrammene som er installert på datamaskinen, gjør du følgende:

Slik viser du alle forhåndsgodkjente tillegg Internet Explorer 8

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Vis klikker du Kjør uten tillatelse.

 4. Nå vises en liste over alle forhåndsgodkjente tilleggsprogrammer. Velg OK når du er ferdig med å se på listen.

Slik viser du alle forhåndsgodkjente tillegg Internet Explorer 7

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk på Verktøy-knappen, pek på Administrer tillegg og klikk på Aktiver eller deaktiver tillegg.

 3. I listen Vis klikker du Tillegg som kjører uten å trenge tillatelse.

 4. Du vil nå se en liste over forhåndsgodkjente tilleggsprogrammer. Når du er ferdig med å kontrollere listen, klikker du OK.

Obs!

 • Enkelte tilleggsprogrammer er signert digitalt, det vil si at filen inneholder en spesielt kodet etikett som identifiser utgiveren. Hvis meldingen (Ikke kontrollert) vises i Utgiver-kolonnen, har selve tilleggsprogrammet ingen digital signatur.

 • Noen tilleggsprogrammer kan være deaktivert av systemansvarlig. Hvis dette er tilfelle, vil tilleggsprogrammet kanskje ikke vises i listene over tilleggsprogrammer, eller du vil ikke kunne aktivere det. Systemansvarlig må aktivere tilleggsprogrammet for at det skal kunne brukes.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg tror at et tilleggsprogram forårsaker problemer?

Tilleggsprogrammer er vanligvis greie å bruke, men noen ganger avslutter de Internet Explorer uventet. Dette kan skje hvis tilleggsprogrammet ble opprettet for en tidligere versjon av Internet Explorer, eller hvis det har en programmeringsfeil.

Da kan du gjøre følgende:

 • Deaktivere programmet. Hvis et tilleggsprogram gjentatte ganger skaper problemer, kan du deaktivere det ved hjelp av Behandling av tillegg.

 • Rapportere programmet. Når du får spørsmål om det, kan du benytte anledningen til å rapportere inn problemet til Microsoft. Rapporten er anonym og krever ingenting fra deg, bortsett fra din tillatelse. Disse rapportene brukes til å forbedre våre produkter, og til å oppmuntre andre selskaper til å oppdatere og forbedre sine produkter.

Kan jeg slette tilleggsprogrammer eller ActiveX-kontroller?

Du kan bare slette ActiveX-kontroller som du selv har lastet ned og installert. Du kan ikke slette ActiveX-kontroller som er forhåndsinstallert eller tilleggsprogrammer av noe slag, men du kan deaktivere dem. Hvis du vil slette en ActiveX-kontroll som du har installert, bruker du Behandling av tillegg. Hvis tillegget ikke kan fjernes i Behandling av tillegg, kan det hende du kan avinstallere det via Kontrollpanel.

Slette ActiveX-kontroller som du har installert i Internet Explorer 8

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Vis klikker du Nedlastede kontroller for å vise alle ActiveX-kontroller.

 4. Klikk ActiveX-kontrollen du vil slette, og klikk deretter Mer informasjon.

 5. I dialogboksen Mer informasjon klikker du på Fjern. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hver kontroll du vil slette. Når du er ferdig, klikker du Lukk.

Slette ActiveX-kontroller som du har installert i Internet Explorer 7

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk på Verktøy-knappen, pek på Administrer tillegg og klikk på Aktiver eller deaktiver tillegg.

 3. I Vis-listen klikker du Last ned ActiveX-kontroller for å vise alle ActiveX-kontroller.

 4. Klikk ActiveX-kontrollen du vil deaktivere, og klikk deretter Slett.

 5. Gjenta trinn 4 for hvert tillegg du vil deaktivere. Klikk OK når du er ferdig.

Hvordan deaktiver jeg et lesertillegg?

Før du deaktiver et lesertillegg, må du være oppmerksom på at enkelte websider, eller Internet Explorer i seg selv, kanskje ikke fungerer ordentlig hvis et tilleggsprogram er deaktivert. Vi anbefaler at du bare deaktiverer et tilleggsprogram hvis det regelmessig fører til at Internet Explorer lukkes.

Permanent deaktivere tillegg i Internet Explorer 8

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Vis klikker du Alle tileggsprogrammer.

 4. Klikk tilleggsprogrammet du vil deaktivere, og klikk deretter Deaktiver.

 5. Gjenta steg 4 for hvert tillegg du vil deaktivere. Når du er ferdig, klikker du Lukk.

Permanent deaktivere tillegg i Internet Explorer 7

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk på Verktøy-knappen, pek på Administrer tillegg og klikk på Aktiver eller deaktiver tillegg.

 3. I listen Vis klikker du Tillegg som har blitt brukt av Internet Explorer for å vise alle tilleggsprogrammer.

 4. Klikk tilleggsprogrammet du vil deaktivere, og klikk deretter Deaktiver.

 5. Gjenta trinn 4 for hvert tillegg du vil deaktivere. Klikk OK når du er ferdig.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kjøre Internet Explorer med alle tilleggsprogrammer midlertidig deaktivert. Tilleggsprogrammene er deaktivert bare frem til neste gang du starter Internet Explorer på vanlig måte. Hvis du vil deaktivere tilleggsprogrammer permanent, følger du fremgangsmåten i avsnittet ovenfor.

Slik deaktiver du alle tilleggsprogrammer midlertidig

 • Klikk Start-knappenStartknappen, deretter Alle programmer, så Tilbehør, Systemverktøy, og til slutt Internet Explorer (Ingen tilleggsprogrammer).

Hvordan aktiverer jeg et lesertillegg som er deaktivert?

Du kan hende du vil aktivere et lesertillegg på nytt, slik at du kan gå til et område som krever det, eller hvis du opplever problemer i forbindelse med visning av websider eller Internet Explorer i seg selv.

Aktivere et tillegg i Internet Explorer 8 på nytt

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Administrer tillegg.

 3. Under Vis klikker du Alle tileggsprogrammer.

 4. Klikk tilleggsprogrammet du vil aktivere, og deretter klikker du Aktiver.

 5. Gjenta steg 4 for hvert tillegg du ønsker å aktivere. Når du er ferdig, klikker du Lukk.

Aktivere et tillegg i Internet Explorer 7 på nytt

 1. Åpne Internett Explorer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Internet Explorer.

 2. Klikk på Verktøy-knappen, pek på Administrer tillegg og klikk på Aktiver eller deaktiver tillegg.

 3. I listen Vis klikker du Tillegg som har blitt brukt av Internet Explorer for å vise alle tilleggsprogrammer.

 4. Klikk tilleggsprogrammet du vil aktivere, og deretter klikker du Aktiver.

 5. Gjenta trinn 4 for alle tilleggsprogrammer du vil aktivere. Klikk OK når du er ferdig.