Leserinnstillinger i Internet Explorer

Denne informasjonen gjelder Windows Internet Explorer 7 og Windows Internet Explorer 8.

Du kan endre innstillingene i Internet Explorer for å få bedre personvernbeskyttelse og bedre sikkerheten for datamaskinen, og for å få Internet Explorer til å fungere som du ønsker. Nedenfor finner du noen koblinger som kan være nyttige hvis du ønsker å endre innstillingene i Internet Explorer.