Når du konfigurerer et nettverk, oppretter Windows automatisk en arbeidsgruppe og gir den et navn. Du kan delta i en eksisterende arbeidsgruppe på et nettverk eller opprette en ny.

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

 2. Klikk Endre innstillinger under Datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppeinnstillinger. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk kategorien Datamaskinnavn, og klikk deretter Endre.

 4. Klikk Arbeidsgruppe under Medlem av, og gjør så ett av følgende:

  • Hvis du vil delta i en eksisterende arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på arbeidsgruppen du vil delta i, og klikker deretter OK.

  • Hvis du vil opprette en ny arbeidsgruppe, skriver du inn navnet på arbeidsgruppen du vil opprette, og klikker deretter OK.

   Hvis du endrer navnet på en eksisterende arbeidsgruppe, opprettes det en ny arbeidsgruppe med dette navnet.

  Bilde av dialogboksen for endring av datamaskinnavn/domene
  Dialogboksen for endring av datamaskinnavn/domene

  Hvis datamaskinen var medlem av et domenefør du ble med i arbeidsgruppen, fjernes den fra domenet og datamaskinkontoen i domenet deaktiveres.

Obs!  

 • Hvis det finnes datamaskiner på nettverket som kjører Windows XP, kan det være du må endre arbeidsgruppenavnet på disse datamaskinene slik at det svarer til arbeidsgruppenavnet på datamaskinene som kjører denne versjonen av Windows, slik at du kan se og koble til alle datamaskinene på nettverket.