Hurtigtaster kan gjøre det enklere å arbeide interaktivt med datamaskinen siden du ikke trenger å bruke musen så ofte.

Vis alle

Hurtigtaster for enklere tilgang

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster som kan bidra til å gjøre det enklere å bruke datamaskinen.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

Høyre SKIFT i åtte sekunder

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Filtertaster

Trykk denne tasten

Venstre ALT+venstre SKIFT+PRINT SCREEN (eller PRTSCRN)

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Høykontrast

Trykk denne tasten

Venstre ALT+venstre SKIFT+NUM LOCK

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Musetaster

Trykk denne tasten

SKIFT fem ganger

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Trege taster

Trykk denne tasten

NUM LOCK i fem sekunder

Hvis du vil

Aktivere eller deaktivere Veksletaster

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +U
Hvis du vil

Åpne Hjelpemiddelsenter

Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder generelle hurtigtaster.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

CTRL+C

Hvis du vil

Kopiere det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+X

Hvis du vil

Klippe ut det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+V

Hvis du vil

Lime inn det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+Z

Hvis du vil

Angre en handling

Trykk denne tasten

CTRL+Y

Hvis du vil

Gjøre om en handling

Trykk denne tasten

DEL

Hvis du vil

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven.

Trykk denne tasten

SKIFT+DEL

Hvis du vil

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først.

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Gi nytt navn til det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+PIL HØYRE

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

Trykk denne tasten

CTRL+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

Trykk denne tasten

CTRL+PIL NED

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

Trykk denne tasten

CTRL+PIL OPP

Hvis du vil

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT med en piltast

Hvis du vil

Merke en tekstblokk

Trykk denne tasten

SKIFT med en hvilken som helst piltast

Hvis du vil

Merke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument

Trykk denne tasten

CTRL med en hvilken som helst piltast+MELLOMROM

Hvis du vil

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

CTRL+A

Hvis du vil

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Søke etter filer eller mapper

Trykk denne tasten

ALT+ENTER

Hvis du vil

Vise egenskaper for det merkede elementet

Trykk denne tasten

ALT+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet

Trykk denne tasten

ALT+MELLOMROM

Hvis du vil

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Trykk denne tasten

CTRL+F4

Hvis du vil

Lukke det aktive dokumentet (i programmer der du kan ha flere åpne dokumenter samtidig)

Trykk denne tasten

ALT+TAB

Hvis du vil

Bytte mellom åpne elementer

Trykk denne tasten

CTRL+ALT+TAB

Hvis du vil

Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Windows Vend 3D

Trykk denne tasten
CTRL+Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Windows Vend 3D

Trykk denne tasten

ALT+ESC

Hvis du vil

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet

Trykk denne tasten

F6

Hvis du vil

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise adresselinjelisten i Windows Utforsker

Trykk denne tasten

SKIFT+F10

Hvis du vil

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+ESC

Hvis du vil

Åpne Start-menyen

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav

Hvis du vil

Vise den tilsvarende menyen

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre menykommandoen (eller annen understreket kommando)

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Aktivere menylinjen i det aktive programmet

Trykk denne tasten

PIL HØYRE

Hvis du vil

Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny

Trykk denne tasten

PIL VENSTRE

Hvis du vil

Åpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny

Trykk denne tasten

F5

Hvis du vil

Oppdatere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

ALT+PIL OPP

Hvis du vil

Vise mappen ett nivå opp i Windows Utforsker

Trykk denne tasten

ESC

Hvis du vil

Avbryte gjeldende oppgave

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT+ESC

Hvis du vil

Åpne Oppgavebehandling

Trykk denne tasten

SKIFT når du setter inn en CD-ROM

Hvis du vil

Forhindre at CD-ROMen spilles av automatisk

Hurtigtaster i dialogbokser

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for bruk i dialogbokser.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

CTRL+TAB

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

CTRL+SKIFT+TAB

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom kategorier

Trykk denne tasten

TAB

Hvis du vil

Flytte fremover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

SKIFT+TAB

Hvis du vil

Flytte bakover gjennom alternativer

Trykk denne tasten

ALT+understreket bokstav

Hvis du vil

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven

Trykk denne tasten

ENTER

Hvis du vil

Erstatte museklikk for mange valgte kommandoer

Trykk denne tasten

MELLOMROM

Hvis du vil

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks

Trykk denne tasten

Piltaster

Hvis du vil

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

Trykk denne tasten

F1

Hvis du vil

Vise Hjelp

Trykk denne tasten

F4

Hvis du vil

Vise elementene i den aktive listen

Trykk denne tasten

TILBAKE

Hvis du vil

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne.

Microsoft-hurtigtaster

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for bruk med Microsoft-tastaturer.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows -tast Bilde av Windows-logotasten
Hvis du vil

Åpne eller lukke Start-menyen

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +PAUSE
Hvis du vil

Vise dialogboksen Systemegenskaper

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +D
Hvis du vil

Vise skrivebordet

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +M
Hvis du vil

Minimere alle vinduer

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +SKIFT+M
Hvis du vil

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +E
Hvis du vil

Åpne datamaskinen

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +F
Hvis du vil

Søke etter filer eller mapper

Trykk denne tasten
CTRL+Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten +F
Hvis du vil

Søke etter datamaskiner (hvis du er på et nettverk)

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +L
Hvis du vil

Lås datamaskinen, eller bytt brukere

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +R
Hvis du vil

Åpne dialogboksen Kjør

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +T
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Windows Vend 3D

Trykk denne tasten
CTRL+Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten +TAB
Hvis du vil

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Windows Vend 3D

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +MELLOMROM
Hvis du vil

Få alle miniprogrammer fremst og velge Windows Sidepanel

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +G
Hvis du vil

Bla gjennom miniprogrammer i Sidepanel

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +U
Hvis du vil

Åpne Hjelpemiddelsenter

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +X
Hvis du vil

Åpne Windows Mobilitetssenter

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten med en hvilken som helst talltast
Hvis du vil
Åpne hurtigstartsnarveien på stedet som svarer til tallet. Eksempel: Windows-tasten Bilde av Windows-logotasten +1 for å starte den første snarveien på hurtigstartmenyen.

Hurtigtaster i Windows Utforsker

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med vinduer eller mapper i Windows Utforsker.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

CTRL+N

Hvis du vil

Åpne et nytt vindu

Trykk denne tasten

END

Hvis du vil

Vise nederste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

HOME

Hvis du vil

Vise øverste del av det aktive vinduet

Trykk denne tasten

F11

Hvis du vil

Maksimere eller minimere det aktive vinduet

Trykk denne tasten

NUM LOCK+STJERNE(*) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Vise alle undermappene i den merkede mappen

Trykk denne tasten

NUM LOCK+PLUSSTEGN (+) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Vise innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

NUM LOCK+MINUSTEGN (-) på numerisk tastatur

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen

Trykk denne tasten

PIL VENSTRE

Hvis du vil

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke den overordnede mappen

Trykk denne tasten

ALT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Vise den forrige mappen

Trykk denne tasten

PIL HØYRE

Hvis du vil

Utvide den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen

Trykk denne tasten

ALT+PIL HØYRE

Hvis du vil

Vise den neste mappen

Trykk denne tasten

ALT+D

Hvis du vil

Merke adresselinjen

Hurtigtaster i Windows Sidepanel

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Windows Sidepanel.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +MELLOMROM
Hvis du vil

Få alle miniprogrammer fremst og velge Sidepanel

Trykk denne tasten
Windows -tasten Bilde av Windows-logotasten +G
Hvis du vil

Bla gjennom miniprogrammer i Sidepanel

Trykk denne tasten

TAB

Hvis du vil

Bla gjennom kontroller i Sidepanel

Hurtigtaster i Windows Fotogalleri

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med Windows Fotogalleri.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

CTRL+B

Hvis du vil

Åpne reparasjonsruten

Trykk denne tasten

CTRL+P

Hvis du vil

Skrive ut det merkede bildet

Trykk denne tasten

ENTER

Hvis du vil

Vise det merkede bildet forstørret

Trykk denne tasten

CTRL+I

Hvis du vil

Åpne eller lukke detaljruten

Trykk denne tasten

CTRL+PUNKTUM (.)

Hvis du vil

Rotere bildet med klokken

Trykk denne tasten

CTRL+KOMMA (,)

Hvis du vil

Rotere bildet mot klokken

Trykk denne tasten

F2

Hvis du vil

Gi nytt navn til det merkede elementet

Trykk denne tasten

CTRL+E

Hvis du vil

Søke etter et element

Trykk denne tasten

ALT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Gå tilbake

Trykk denne tasten

ALT+PIL HØYRE

Hvis du vil

Gå fremover

Trykk denne tasten

PLUSSTEGN (+)

Hvis du vil

Zoome inn på eller endre størrelsen på miniatyrbildet

Trykk denne tasten

MINUSTEGN (-)

Hvis du vil

Zoome ut fra eller endre størrelsen på miniatyrbildet

Trykk denne tasten

CTRL+B

Hvis du vil

Beste tilpasning

Trykk denne tasten

PIL VENSTRE

Hvis du vil

Velge forrige element

Trykk denne tasten

PIL NED

Hvis du vil

Velge neste element eller rad

Trykk denne tasten

PIL OPP

Hvis du vil

Forrige element (staffeli) eller forrige rad (miniatyrbilde)

Trykk denne tasten

PAGE UP

Hvis du vil

Forrige skjermbilde

Trykk denne tasten

PAGE DOWN

Hvis du vil

Neste skjermbilde

Trykk denne tasten

HOME

Hvis du vil

Velge første element

Trykk denne tasten

END

Hvis du vil

Velge siste element

Trykk denne tasten

DEL

Hvis du vil

Flytte merket element til papirkurven

Trykk denne tasten

SKIFT+DEL

Hvis du vil

Slette merket element permanent

Trykk denne tasten

PIL VENSTRE

Hvis du vil

Skjule node

Trykk denne tasten

PIL HØYRE

Hvis du vil

Utvide node

Trykk denne tasten
Hurtigtaster for arbeid med videoer
Trykk denne tasten

J

Hvis du vil

Flytte tilbake ett bilde

Trykk denne tasten

K

Hvis du vil

Pause avspillingen

Trykk denne tasten

L

Hvis du vil

Flytte frem ett bilde

Trykk denne tasten

I

Hvis du vil

Angi starttrimmepunkt

Trykk denne tasten

O

Hvis du vil

Angi sluttrimmepunkt

Trykk denne tasten

M

Hvis du vil

Dele et klipp

Trykk denne tasten

HOME

Hvis du vil

Stoppe og spile helt tilbake til starttrimmepunktet

Trykk denne tasten

ALT+PIL HØYRE

Hvis du vil

Gå videre til neste bilde

Trykk denne tasten

ALT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Gå tilbake til forrige bilde

Trykk denne tasten

CTRL+K

Hvis du vil

Stoppe og spole avspillingen tilbake

Trykk denne tasten

CTRL+P

Hvis du vil

Spille av fra gjeldende plassering

Trykk denne tasten

HOME

Hvis du vil

Flytte starttrimmepunkt

Trykk denne tasten

END

Hvis du vil

Flytte til sluttrimmepunkt

Trykk denne tasten

PAGE UP

Hvis du vil

Søke etter nærmeste delepunkt før gjeldende plassering

Trykk denne tasten

PAGE DOWN

Hvis du vil

Søke etter nærmeste delepunkt etter gjeldende plassering

Hurtigtaster for hjelpevindu i Windows

Tabellen nedenfor inneholder hurtigtaster for arbeid med hjelpevinduet.

Trykk denne tasten Hvis du vil
Trykk denne tasten

ALT+C

Hvis du vil

Vise innholdsfortegnelsen

Trykk denne tasten

ALT+N

Hvis du vil

Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger

Trykk denne tasten

F10

Hvis du vil

Vise Alternativer-menyen

Trykk denne tasten

ALT+PIL VENSTRE

Hvis du vil

Flytte tilbake til det forrige emnet du viste

Trykk denne tasten

ALT+PIL HØYRE

Hvis du vil

Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet

Trykk denne tasten

ALT+A

Hvis du vil

Vise kundestøttesiden

Trykk denne tasten

ALT+HOME

Hvis du vil

Vise hjemmesiden for Hjelp og støtte

Trykk denne tasten

HOME

Hvis du vil

Flytte til begynnelsen av et emne

Trykk denne tasten

END

Hvis du vil

Flytte til slutten av et emne

Trykk denne tasten

CTRL+F

Hvis du vil

Søke i gjeldende emne

Trykk denne tasten

CTRL+P

Hvis du vil

Skrive ut et emne

Trykk denne tasten

F3

Hvis du vil

Gå til søkeboksen