Gjøre det enklere å se datamaskinen (optimalisere skjermvisningen)

Hvis det av og til er vanskelig å se elementer på skjermen, kan du justere innstillingene slik at tekst og bilder på skjermen blir større, øke kontrasten mellom elementer på skjermen og høre tekst på skjermen bli lest høyt.

Du kan justere disse innstillingene på siden Gjøre datamaskinen lettere å se i Hjelpemiddelsenter.

 1. Åpne siden Gjør det enklere å se datamaskinen ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Hjelpemiddel, Hjelpemiddelsenter og deretter Gjør det enklere å se datamaskinen.

 2. Velg alternativene du vil bruke:

  • Velg et høykontrast-fargevalg. Med dette alternativet kan du angi et fargevalg med høy kontrast som øker fargekontrasten for noe av teksten og bildene på dataskjermen, slik at disse elementene skiller seg mer ut og blir enklere å se.

  • Slå på skjermleseren. Dette alternativet gjør at Skjermleser kjører når du logger deg på datamaskinen. Skjermleser leser høyt tekst på skjermen og beskriver enkelte handlinger (for eksempel feilmeldinger som vises) som skjer mens du bruker datamaskinen.

  • Slå på lydbeskrivelse. Dette alternativet gjør at lydbeskrivelser kjører når du logger deg på datamaskinen. Lydbeskrivelser beskriver hva som skjer i videoer.

  • Slå på forstørrelsesprogram. Dette alternativet gjør at Forstørrelsesprogram kjører når du logger deg på datamaskinen. Forstørrelsesprogram forstørrer delen av skjermen der musen peker, og kan være spesielt nyttig til å vise objekter som er vanskelige å se.

  • Justere vindusrammenes farge og gjennomsiktighet. Dette alternativet gjør at du kan endre utseendet på vindusrammer, slik at de blir enklere å se.

  • Gjør fokusfirkanten tykkere. Dette alternativet gjør rektanglet rundt det valgte elementet i dialogbokser tykkere, som gjør det enklere å se.

  • Angi tykkelsen på den blinkende markøren. Dette alternativet gjør at du kan gjøre den blinkende markøren i dialogbokser og programmer tykkere og enklere å se.

  • Slå av alle unødvendige animasjoner. Dette alternativet deaktiverer animasjonseffekter, for eksempel falmingseffekter, når vinduer og andre elementer lukkes.

  • Fjern bakgrunnsbilder. Dette alternativet deaktiverer alt uviktig, overlappet innhold og bakgrunnsbilder, slik at skjermen blir enklere å se.