Hvis datamaskinen ikke leveres med en TV-mottaker, må du kjøpe en analog eller digital TV-mottaker for å kunne vise og ta opp TV-programmer i Windows Media Center.

Her er svar på noen vanlige spørsmål om å behandle innspilte TV-programmer.

Vis alle

Hvordan endrer jeg standardinnstillingene for lagring av innspilte programmer?

Slik angir du hvilken stasjon programmer spilles inn på:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Lagring av opptak.

 2. Klikk + eller - under Spill inn på stasjon: for å velge stasjonen du vil spille inn på. Stasjonen du velger, viser hvor mye diskplass som er tilgjengelig for innspilt TV-innhold.

  Opptakeren deler lagringskapasiteten på fire måter: tilgjengelig ledig plass for innspillinger, pausehurtigbuffer for live TV, TV-opptak og annet innhold.

  Bilde av Lagring av opptak
  Lagring av opptak

Slik angir du maksimalgrense for TV:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Lagring av opptak.

 2. Klikk + eller - under Maksimalgrense for TV for å angi diskplass for TV-programmer. Størrelsen på diskplassen er avhengig av størrelsen på harddisken eller partisjonen som er valgt for lagring av opptak.

Slik angir du innspillingskvalitet:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Lagring av opptak.

 2. Klikk + eller - under Innspillingskvalitet: for å velge kvaliteten på opptaket. Kvalitetsinnstillingen har innvirkning på diskplassen som brukes for innspilte TV-programmer. Hvis du for eksempel velger Beste kvalitet på en harddisk med en maksimalgrense for TV på 60 GB, kan du spille inn 22 timer med TV, mens God kvalitet gir deg 42 timer med TV.

Hvordan sletter jeg innspilte TV-programmer?

Du kan velge mellom flere ulike opptaksinnstillinger som hjelper deg med å beholde programmer du vil ha og samtidig opprettholde ledig diskplass til å spille inn nye programmer. Når du planlegger et opptak, bruker Windows Media Center standardinnstillingene for opptak med mindre du gjør andre valg i Avansert innspilling.

Hvis du vil lagre innspilte TV-programmer, velger du et Behold-alternativ (Behold til diskplass trenges er standardalternativet). Når du gjør dette, slettes opptaket i henhold til innstillingene.

Slik velger du et Behold-alternativ for innspilte TV-programmer:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk + eller - for å finne et Behold-alternativ:

  • Til diskplass trenges

  • I en uke

  • Til jeg ser

  • Til jeg sletter

 3. Klikk Lagre.

Slik sletter du et TV-program manuelt:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer og klikker tv-opptak.

 2. Klikk programmet du vil slette.

 3. I skjermbildet Programinfo klikker du Slett.

 4. Klikk Ja for å bekrefte at du vil slette det innspilte programmet.

Hvorfor spilles ikke programmer inn?

For mange usette programmer kan fylle opp den ledige diskplassen og føre til at fremtidige opptak ikke spilles inn. Kontroller programmene dine for å se om de er merket som Behold til jeg sletter eller Behold til jeg ser. Windows Media Center vil ikke slette disse programmene for å spille inn nye.

Hva skjer når det ikke er mer diskplass tilgjengelig for innspilling av TV-programmer?

Hvis det ikke er mer ledig diskplass, vil Windows Media Center lete etter innspilte programmer som kan slettes for å gi plass til nye opptak. Hvis ingen opptak kan slettes, spilles ikke det nye programmet inn. Hvis du vil frigjøre diskplass, kan du prøve å justere Behold-innstillingene, redusere mengden innspillingstid før og etter sendetiden eller justere kvaliteten på opptaket. Jo høyere kvaliteten på innspillingen er, jo mer diskplass krever opptaket. Det anbefales at du bruker en ekstern harddisk hvis du trenger mer plass.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk + eller - for å justere en eller flere innstillinger.

 3. Klikk Lagre.

Hvis du vil vite hvor mange innspilte TV-programmer du har plass til på datamaskinen, bruker du + og - til å velge stasjonen, og Windows Media Center viser tilgjengelig lagringsplass i både gigabyte (GB) og tid. På stasjonen D: for eksempel viser Windows Media Center 100 GB som gir over 70 timer med tilgjengelig opptaksplass.

Hvis du vil vite hvordan du frigjør diskplass for en serie, leser du svaret på spørsmålet "Hva skjer med pågående innspillinger av en serie?" nedenfor.

hvor lenge beholder Windows Media Center opptakene mine på harddisken?

Opptakene beholdes på harddisken inntil nye opptak krever plass med mindre du justerer opptaksinnstillingene.

Hva skjer med pågående innspillinger av en serie?

Windows Media Center spiller inn de nyeste episodene som sendes av en serie, og sletter gamle opptak av den samme serien (uansett om du har sett dem eller ikke).

Slik angir du hvor mange opptak som beholdes for en serie:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer, klikker tv-opptak og klikker deretter vis planlagte.

 2. Klikk Serie.

 3. Klikk serienavnet i listen til høyre.

 4. Klikk Serieinnstillinger.

 5. Endre Behold-innstillinger.

Hvordan avbryter jeg innspilling av en serie?

Avbryte innspilling av en serie

 1. I oppstartsskjermbildet går du til TV + filmer, klikker tv-opptak og klikker deretter vis planlagte.

 2. Klikk Serie.

 3. Klikk serien du vil slutte å spille inn, i listen til høyre.

 4. Klikk Avbryt serie.

 5. Klikk Ja for å bekrefte at du vil stanse innspillingen av serien.

Hvordan endrer jeg opptaksinnstillinger for fremtidige opptak?

Du kan endre innstillingene for ett enkelt program eller serie etter at du har planlagt opptak i Serieinnstillinger.

Slik kontrollerer du når programmer slettes:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk + eller - for å justere Behold-innstillingene. Gå gjennom alternativene og velg hvor lenge hvert innspilte program skal beholdes på harddisken. Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike Behold-alternativene, se Spille inn TV-programmer.

Slik endrer du kvaliteten på opptaket:

Bildekvaliteten på opptaket bestemmer hvor stor filen blir på harddisken. Alternativet Beste kvalitet for eksempel spiller inn TV-programmer med den skarpeste og mest detaljerte bildekvaliteten og oppretter den største filstørrelsen på harddisken.

Kvaliteten påvirker også diskplassen som brukes for innspilte TV-programmer. Hvis du for eksempel velger Beste kvalitet på en harddisk med en maksimalgrense for TV på 60 GB, kan du spille inn 22 timer med TV, mens God kvalitet gir deg 42 timer med TV.

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk + eller - under Kvalitet for å velge ønsket bildekvalitet: Ganske bra, God, Bedre eller Best.

  Programmer på digitale TV-kanaler spilles bare inn med de høyeste kvalitetsinnstillingene for å beholde den forbedrede bilde- og lydkvaliteten forbundet med høy oppløsning. Filstørrelsen til et digitalt TV-program i høy oppløsning spilt inn med Beste kvalitet, er dermed større enn filstørrelsen til standard analoge TV-programmer med Beste kvalitet.

Slik velger du foretrukket lydspråk:

 1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger, klikker TV, klikker Opptaker og klikker deretter Standarder for innspillinger.

 2. Klikk + eller - under Foretrukket språk for å velge enten Engelsk eller Hvilket som helst språk.

Hva er kopibeskyttelse og hvordan påvirker det meg?

Enkelte digitale mediefiler er beskyttet med mediebruksrettigheter for å forhindre ulovlig distribusjon. Disse rettighetene angir hvordan du kan bruke filen. Rettighetene angir for eksempel om du kan synkronisere filen til en bærbar enhet eller spille den av på en annen datamaskin. Vilkårene i rettighetene angis av personen eller selskapet som utga filen, eller TV-stasjonen som gjorde innholdet tilgjengelig. Windows Media Center kan ikke spille av beskyttede filer med mindre du laster ned rettighetene for innholdet.

Det er flere måter å skaffe seg mediebruksrettigheter på, men den mest vanlige er å laste dem ned fra innholdsleverandører (for eksempel plateselskaper). Innholdsleverandøren kan utstede rettigheter når du laster ned filen. Hvis du spiller av en fil som du mangler rettigheter for, vil Windows Media Center prøve å hente dem automatisk eller be deg om å hente dem.

Noe TV-innhold kan i tillegg være merket som beskyttet av TV-innholdets eier, kringkaster eller innehaver. Vilkårene i innholdsbeskyttelsen angis av innholdsleverandøren og sendes sammen med TV-programmet. Hvis programmet spilles inn, lagres vilkårene i innholdsbeskyttelsen sammen med den innspilte TV-filen, og de aktiveres under avspilling.

Enkelte programmer eller deler av et innspilt program kan være begrenset til bare å spille av på den Windows Media Center-datamaskinen de ble innspilt på. Hvis du prøver å spille av den innspilte TV-filen på en annen datamaskin, får du beskjed om at innholdet er begrenset og at du ikke kan spille den av.

Enkelte beskyttede mediefiler eller deler av filer kan i tillegg ha mediebruksrettigheter som utløper etter en bestemt tidsperiode. Hvis du prøver å får tilgang til mediefilen etter at rettighetene er utløpt, får du beskjed om at mediefilen ikke lenger er tilgjengelig. Du må kanskje justere skjerminnstillingene eller tilkoblingstypene for å spille av enkelte beskyttede filer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke problemer med å spille av DVDer og filmer eller kontakt maskinvareprodusenten.

Obs!

 • Med Windows Media Center kan du enkelt rippe, brenne, lagre og organisere personlig musikk, videoer, bilder og innspilte TV-programmer. Respekter andres opphavsrettigheter, og ikke kopier eller på annet vis bruk opphavsrettsbeskyttet materialer uten tillatelse. Eksempler på materialer som kan være opphavsrettsbeskyttet omfatter dokumentasjon, grafikk, tekster, fotografier, utklippsbilder, animasjoner, film- og videoklipp, samt lyd og musikk (inkludert MP3-kodet materiale).

  Uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale kan være brudd på amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett og føre til og alvorlig sivil- og/eller strafferettslig forfølgelse. Kopiering og deling av uautoriserte materialer bryter også Vilkår for bruk, en avtale du godtok da du installerte Windows Vista. Lær mer om Vilkår for bruk her.