Du kan bruke Windows til å holde rede på personer og organisasjoner ved å opprette kontakter for dem i Windows Kontakter. Hver kontakt inneholder informasjon for én person eller organisasjon.

Hvis du trenger å finne venners e‑postadresser eller telefonnummer, kan du åpne Kontakter-mappen din og finne dem der. Hvis du vil skrive merknader om en forretningskontakt, kan du lagre dem i Kontakter-mappen. Uansett hva slags kontaktinformasjon du ønsker å huske om noen, kan du plassere den i Kontakter-mappen — også et bilde.

Kontakter-mappen fungerer også som adressebok for Windows Mail. Når du oppretter en e‑postmelding i Windows Mail, velger du mottakeren fra Kontakter-mappen. Selv om du ikke bruker Windows Mail som e‑postprogram, kan du likevel bruke Windows Kontakter til å lagre informasjon om personer og organisasjoner.

Bilde av Windows Kontakter.
Bruk Windows Kontakter til å holde oversikt over alle personer og organisasjoner du kommuniserer med

Hva finnes i en kontakt?

Du kan lagre så mye eller lite informasjon du ønsker om hver kontakt, inkludert følgende:

 • E‑postadresser. Lagre så mange e‑postadresser du ønsker for en kontakt, og angi én som den foretrukne adressen. (Den foretrukne e‑postadressen er den som brukes i Windows Mail hvis du vill sende en e‑postmelding raskt uten å velge adressen fra en liste med alle adressene.)

 • Et bilde. Det blir lettere å huske personen hvis du legger til et bilde av en kontakt.

 • Telefonnumre. Du kan lagre telefonnumre til hjemmetelefon, jobbtelefon, mobiltelefon eller faksmaskin for en kontakt.

 • Gateadresser. Du kan lagre gateadresser til både bosted og arbeidssted for en kontakt.

 • Familieinformasjon. Her kan du skrive inn informasjon om en kontakts ektefelle eller partner, barn, kjønn, fødselsdag og årsdager.

 • Adresser til webområder. Du kan lagre både den private webadressen og jobbens webadresse for en kontakt.

 • Notater. Skriv inn eventuell annen informasjon om en kontakt.

Finne Kontakter-mappen

Åpne Windows-kontakter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows-kontakter.

Legge til en kontakt

 1. Åpne Windows-kontakter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows-kontakter.

 2. Klikk Ny kontakt, og skriv deretter inn den ønskede informasjonen for kontakten i boksene i de tilgjengelige kategoriene. Du trenger ikke å fylle ut alle boksene. Skriv bare så mye informasjon du ønsker om kontakten.

Legge til informasjon for en kontakt

 1. Åpne Windows-kontakter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows-kontakter.

 2. Dobbeltklikk kontakten du vil endre.

 3. Klikk kategorien der du vil legge til informasjon, og skriv deretter i de tilgjengelige boksene.

Legge til et nytt bilde for en kontakt

 1. Åpne Windows-kontakter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows-kontakter.

 2. Dobbeltklikk kontakten med bildet du vil endre. (Windows legger til et standardbilde for hver kontakt, som du kan endre til ønsket bilde eller illustrasjon.)

 3. I kategorien Navn og e‑post klikker du kontaktens bilde, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til et nytt bilde, klikker du Endre bilde, finner bildet du ønsker å bruke for kontakten, klikker det og klikker deretter Åpne.

  • Hvis du vil fjerne et eksisterende bilde, klikker du Fjern bilde. Bildet vil endres til standardbildet for kontakter som brukes av Windows. (Dette standardbildet kan ikke fjernes.)

Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller fjerne bilder i kontakter.

Opprette kontaktgrupper (adresselister)

Du kan også opprette kontaktgrupper hvor flere enkeltkontakter samles i én enkelt gruppe. Ved å opprette en kontaktgruppe kan du sende e‑post til flere personer i én operasjon. Hvis du sender en e‑postmelding til en kontaktgruppe, vil den bli sendt til alle du la inn i gruppen. Det kan være mye lettere å sende e‑post til en kontaktgruppe enn å legge til ett og ett navn i en e‑postmelding, spesielt hvis du ofte sender meldinger til den samme gruppen av personer.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette kontaktgrupper (adresselister).

Sende kontakter til andre personer

I tillegg til å bruke Windows Kontakter til å adressere e‑postmeldinger og lagre informasjon om personer og organisasjoner, kan du også sende kontakter til andre personer. Dette er nyttig hvis du ønsker å sende noen kontaktinformasjon om deg selv eller andre. Det er ikke nødvendig å skrive ned mange telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon i en e‑postmelding. Bare send dem en kontakt med informasjonen du ønsker å dele.

Hvis du skal sende en kontakt til noen som ikke bruker denne versjonen av Windows, kan det hende at du først må eksportere kontakten til et annet format. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i Importere, eksportere eller endre format for kontakter.

Obs!  

 • Hvis du oppgraderer til denne versjonen av Windows fra Windows XP, vil hver av kontaktene dine i Windows-adresseboken automatisk bli lagret i Windows Kontakter.