Hvis du tidligere har opprettet et hjemmenettverk med datamaskiner som kjører Windows XP, vil du se at du oppretter et nettverk med en blanding av datamaskiner som kjører Windows XP og Windows Vista, på lignende måte. Det finnes imidlertid noen få viktige forskjeller, og ved å forstå hva som er forskjellig, vil du kunne unngå flere vanlige problemer.

I denne artikkelen beskrives også innstillingene som kreves for å konfigurere fil- og skriverdeling på nettverket.

Hva er endret siden Windows XP?

Dette er hovedforskjellene mellom Windows XP og Windows Vista når det gjelder nettverk:

Funksjon Windows XP Windows Vista
Funksjon

Standard arbeidsgruppenavn

Windows XP

MSHOME i Windows XP Home Edition og ARBEIDSGRUPPE i alle andre versjoner

Windows Vista

ARBEIDSGRUPPE

Funksjon

Navn på delt mappe

Windows XP

Delte dokumenter

Windows Vista

Felles

Funksjon

Enkel fildeling

Windows XP

Tillatt som standard

Windows Vista

Ikke tillatt som standard — tilgang til delte mapper, inkludert Felles-mappen (hvis den deles), krever et brukernavn og et passord

Funksjon

Gjenkjenning av og tilgang til datamaskiner på nettverket

Windows XP

Kan bare gjenkjenne og få tilgang til datamaskiner i samme arbeidsgruppe

Windows Vista

Kan gjenkjenne og få tilgang til alle datamaskiner på nettverket uansett hvilket operativsystem de kjører, eller hvilken arbeidsgruppe de tilhører

Funksjon

Sted for endring av innstillinger

Windows XP

Mine nettverkssteder

Windows Vista

Nettverk-mappen

Funksjon

Nettverkskontroller

Windows XP

På forskjellige steder i operativsystemet

Windows Vista

Hovedsakelig i Nettverks- og delingssenter

Du kan imidlertid puste lettet ut. Hvis du ikke er klar til å oppgradere alle datamaskinene til Windows Vista, kan du overvinne disse forskjellene og få nettverket til å fungere knirkefritt. Vi vil snakke om forskjellene ovenfor og fortelle deg hvordan du håndterer dem. I tillegg vil vi fortelle deg hvor du finner innstillingene du må endre.

La oss anta at du allerede har opprettet det fysiske nettverket. Hvis du ikke har gjort det, vil disse to emnene være til hjelp:

Kontroller at alle datamaskinene er i samme arbeidsgruppe

Når nettverket er opprettet, er det neste trinnet å finjustere det slik at alle datamaskinene kan "se" hverandre. Dette er nødvendig hvis du vil dele filer og skrivere.

Det er viktig å bruke samme arbeidsgruppenavn for alle datamaskinene på nettverket. Det gjør det mulig for datamaskiner som kjører forskjellige versjoner av Windows, å gjenkjenne og få tilgang til hverandre. Husk at standard arbeidsgruppenavn ikke er det samme i alle versjoner av Windows.

Slik finner eller endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows XP:

 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk kategorien Datamaskinnavn under Systemegenskaper for å vise arbeidsgruppenavnet. Hvis du vil endre navnet, klikker du Endre og skriver inn et nytt navn for Datamaskinnavn. Deretter klikker du OK.

Slik finner du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows Vista:

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

 2. Arbeidsgruppenavnet vises under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe.

Slik endrer du arbeidsgruppenavnet på en datamaskin som kjører Windows Vista:

 1. Åpne System ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter System.

 2. Klikk Endre innstillinger under Innstillinger for datamaskinnavn, domene og arbeidsgruppe.

 3. Klikk Endre i kategorien Datamaskinnavn i Systemegenskaper.

 4. Skriv inn navnet på arbeidsgruppen du vil bruke, i Arbeidsgruppe i dialogboksen Endringer i datamaskinnavn/-domene,og klikk deretter OK. Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Bilde av System-vinduet
Arbeidsgruppenavnet vises i System-vinduet.

Angi typen nettverksplassering til Privat

Kontroller deretter typen nettverksplassering på alle datamaskiner som kjører Windows Vista. Typen nettverksplassering er en innstilling som gjør at Windows Vista kan justere sikkerhetsinnstillinger og andre innstillinger automatisk basert på typen nettverk som datamaskinen er tilkoblet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en nettverksplassering.

Det finnes tre typer nettverksplasseringer:

 • Offentlig: Datamaskinen er koblet til et nettverk som er tilgjengelig for allmenn bruk. Eksempler på offentlige nettverk er nettverk for offentlig Internett-tilgang som du finner på flyplasser, biblioteker og kafeer. (Denne plasseringstypen svarer til nettverkstypen "Offentlig sted".)

 • Privat: Datamaskinen er koblet til et nettverk som har et visst nivå av beskyttelse mot Internett (for eksempel en ruter og en brannmur) og består av kjente eller klarerte datamaskiner. De fleste hjemmenettverk havner i denne kategorien. (Denne plasseringstypen svarer til nettverkstypen "Hjem" eller "Arbeid".)

 • Domene: Datamaskinen er koblet til et nettverk som inneholder en Active Directory-domenekontroller. Et eksempel på et domenenettverk er et nettverk på en arbeidsplass.

For et hjemmenettverk kontrollerer du at typen nettverksplassering er Privat. Slik kontrollerer du det:

 • Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

Typen nettverksplassering vises i parentes ved siden av navnet på nettverket.

Bilde av Nettverks- og delingssenter
Typen nettverksplassering vises i Nettverks- og delingssenter

Hvis nettverkstypen er Offentlig, ender du det til Privat slik:

 1. Klikk Tilpass til høyre for navnet på nettverket og plasseringstypen.

 2. Klikk Privat ved siden av Plasseringstype i dialogboksen Angi nettverksplassering, klikk Neste, og klikk deretter Lukk.

Advarsel!  

 • Du bør bare endre et nettverk til Privat hvis det er et kjent og klarert nettverk, for eksempel hjemmenettverket. Hvis du endrer et nettverk på et offentlig sted til Privat, kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Åpne porter i brannmuren for å tillate fil- og skriverdeling

Hvis du bruker Windows-brannmur, kan du hoppe over denne delen fordi Windows-brannmur automatisk åpner riktigeporter for fil- og skriverdeling når du aktiverer nettverkssøk. Hvis du bruker en annen brannmur, må du åpne disse portene selv, slik at datamaskinen kan finne andre datamaskiner og enheter som har filer eller skrivere som du vil dele.

For å finne andre datamaskiner som kjører Windows Vista, må du åpne følgende porter:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

For å finne andre datamaskiner som kjører tidligere versjoner av Windows, og for å bruke fil- og skriverdeling på en hvilken som helst versjon av Windows må du åpne følgende porter:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

For å finne nettverksenheter må du åpne følgende porter:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Slå på flere alternativer for fil- og skriverdeling

Når du endrer typen nettverksplassering til Privat, blir nettverkssøk automatisk aktivert under Deling og gjenkjenning i Nettverks- og delingssenter. (Hvis du vil ha mer informasjon om nettverkssøk, se Hva er nettverksgjenkjenning?) Du bør også aktivere disse alternativene for deling og gjenkjenning:

 • Fildeling

 • Deling av fellesmappe

 • Skriverdeling

Når du aktiverer disse alternativene, kan datamaskinen gjøre følgende:

 • Finne andre datamaskiner og enheter på hjemmenettverket og gjøre det mulig for andre datamaskiner å finne din datamaskin.

 • Dele mappene.

 • Dele fellesmappen.

 • Dele skrivere.

Obs!

 • Passordbeskyttet deling er et spesielt alternativ som vi skal diskutere nedenfor.

Slik aktiverer du deling av filer, fellesmappen og skrivere:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk pilen Bilde av pilknappen ved siden av Fildeling under Deling og gjenkjenning for å utvide delen, klikk Aktiver fildeling, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
 3. Klikk pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Deling av fellesmappe, og gjør deretter ett av følgende:
  • Hvis du vil dele fellesmappen slik at andre som bruker datamaskiner på nettverket, kan åpne filer i den, men ikke opprette eller endre filer, klikker du Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer, og deretter klikker du Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse. Dette er standardinnstillingen.

  • Hvis du vil dele fellesmappen slik at andre som bruker datamaskiner på nettverket, kan åpne filer i den og også opprette eller endre filer, klikker du Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer, og deretter klikker du Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 4. Klikk pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Skriverdeling for å utvide delen, klikk Aktiver skriverdeling, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Vurder å bruke passordbeskyttet deling

Når passordbeskyttet deling er aktivert, får ikke andre personer som bruker andre datamaskiner på nettverket, tilgang til de delte mappene dine, inkludert fellesmappen, uten et brukernavn og et passord som svarer til en brukerkonto på datamaskinen. (Hvis du bruker passordbeskyttet deling, må du derfor ha de samme brukerkontoene på alle datamaskinene.)

Slik aktiverer du passordbeskyttet deling:

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk pilen Bilde av pilknappen ved siden av Passordbeskyttet deling under Deling og gjenkjenning for å utvide delen, klikk Aktiver passordbeskyttet deling, og klikk deretter Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Deaktivering av passordbeskyttet deling er det samme som den enkle fildelingen som brukes i Windows XP.

Bruke nettverkskartet

Nettverkskartet i Nettverks- og delingssenter er en grafisk visning av datamaskiner og enheter på nettverket som viser hvordan de er koblet sammen, og eventuelle problemområder. Dette kan være nyttig ved feilsøking. Før en datamaskin som kjører Windows XP, kan gjenkjennes og vises på nettverkskartet, må du kanskje installere LLTD-protokollen (Link Layer Topology Discovery) på den aktuelle datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til Datamaskiner som kjører Windows XP, vises ikke på nettverkskartet (kan være på engelsk) på webområdet til Microsoft.

Hvis LLTD-protokollen er installert, men datamaskiner som kjører Windows XP, likevel ikke vises på nettverkskartet, kan det hende at brannmurinnstillinger hindrer Windows i å gjenkjenne den. Kontroller brannmurinnstillingene, og forsikre deg om at fil- og skriverdeling er aktivert. Hvis du bruker Windows-brannmur og vil vite hvordan du gjør dette, åpner du Hjelp og støtte og søker etter "Aktivere fil- og skriverdeling." Åpne Hjelp-emnet, og bla ned til slutten. Hvis du bruker en annen brannmur, ser du i informasjonen som fulgte med brannmuren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilsøke problemer med datamaskiner som ikke vises på nettverkskartet.