POP3, SMTP og andre typer e‑postservere

Når du konfigurerer en e‑postkonto i Windows Mail, blir du bedt om å velge hvilken type e‑postserver kontoen bruker. Windows Mail støtter følgende typer e‑postservere.

  • POP3-servere (Post Office Protocol) lagrer innkommende e‑postmeldinger helt til du ser etter e‑post, da blir meldingene overført til datamaskinen din. POP3 er den vanligste kontotypen for privat e‑post. Meldingene slettes vanligvis fra serveren når du henter e‑post.

  • Med IMAP-servere (Internet Message Access Protocol) kan du arbeide med e‑postmeldinger uten først å laste dem ned til datamaskinen. Du kan forhåndsvise, slette og ordne meldinger direkte på e‑postserveren, og det lagres kopier på serveren til du velger å slette dem. IMAP brukes vanligvis for e‑postkontoer i bedrifter.

  • SMTP-servere (Simple Mail Transfer Protocol) håndterer sendingen av e‑postmeldingene til Internett. SMTP-serveren håndterer utgående e‑post, og brukes sammen med en POP3- eller IMAP-server som innkommende e‑postserver.

Notater

  • Hvis du ikke er sikker på hvilken type e‑postserver kontoen bruker, kontakter du e‑postleverandøren eller Internett-leverandøren.

  • Windows Mail støtter også flere servertyper: NNTP (Network News Transfer Protocol), som brukes til å lese og legge inn meldinger i nyhetsgrupper, og LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), som brukes til å få tilgang til mappetjenester.

  • Windows Mail støtter ikke HTTP://-protokollen, som ble brukt av Outlook Express for å få tilgang til Hotmail og andre webbaserte e-posttjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til webbasert e-post, kan du gå til Microsofts webområde.