Midlertidig stanse eller fortsette utskriften

Du kan stanse utskriftsjobbene midlertidig eller gjenoppta dem. Hvis du vil administrere utskriftsjobbene for andre brukere, må du ha tillatelse til å administrere selve skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er skrivertillatelser?

Vis alle

Slik stanser du midlertidig, eller gjenopptar, utskriften av et dokument

  1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

  2. Du åpner utskriftskøen ved å dobbeltklikke skriveren du bruker.

  3. Høyreklikk dokumentet du vil administrere, og klikk deretter Stans midlertidig eller Gjenoppta.

Slik stanser du midlertidig eller gjenopptar alle elementene i utskriftskøen

Vis du vil stanse midlertidig eller gjenoppta alle dokumentene som venter på å skrives ut, trenger du tillatelse til å administrere skriveren. Hvis du vil vise skrivertillatelser, kan du høyreklikke på skriveren du bruker, klikke Egenskaper, deretter kategorien Sikkerhet og til slutt brukernavnet ditt. Hvis datamaskinen tilhører et domene, vil kanskje skrivertillatelsene være kontrollert av administratoren.

  1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

  2. Høyreklikk skriveren du bruker, og klikk deretter Stans utskrift midlertidig eller Gjenoppta utskrift.

Starte en utskriftsjobb på nytt fra begynnelsen av

Hvis du har stanset en utskriftsjobb midlertidig, kan du starte den på nytt fra første side. Det kan for eksempel hende at du må starte på nytt fordi utskriftsjobben ble startet på papir med gal farge.

  1. Åpne Skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen, Kontrollpanel, Maskinvare og lyd og Skrivere.

  2. Du åpner utskriftskøen ved å dobbeltklikke skriveren du bruker.

  3. Høyreklikk dokumentet du vil skrive ut på nytt fra begynnelsen av, og deretter Start på nytt.