Når du sletter en fil fra datamaskinen, lagres den midleritidig i papirkurven. Dette gir deg vanligvis mulighet til å gjenopprette filen til den opprinnelige plasseringen hvis du oppdager at filen ikke skulle ha vært slettet. Hvis du vil fjerne filer permanent fra datamaskinen for å frigi mer harddiskplass, må du slette filer permanent fra papirkurven. Du kan velge å slette enkeltfiler fra papirkurven, eller tømme hele papirkurven i én operasjon.

  1. Åpne papirkurven ved å dobbeltklikke Papirkurv på skrivebordet.

  2. Gjør ett av følgende:

    • Du sletter én fil ved å klikke den, og deretter trykke DELETE.

    • Hvis du vil slette alle filene, klikker du Tøm papirkurven på verktøylinjen.

Tips!

  • Hvis du vil tømme papirkurven på uten å åpne den, høyreklikker du papirkurven, og klikker deretter Tøm papirkurven.

  • Hvis du vil slette en fil permanent fra datamaskinen uten først å sende den til papirkurven, klikker du filen og trykker SKIFT+DELETE.