En strømstyringsplan er en samling maskinvare- og systeminnstillinger som styrer hvordan datamaskinen bruker strøm. Strømstyringsplaner kan hjelpe deg å spare strøm, maksimere systemytelsen og oppnå en balanse mellom de to.

Du kan endre innstillinger for alle strømsparingsplaner, inkludert de tre standardstrømstyringsplanene Balansert, Strømsparer og Høy ytelse. Standardplanene oppfyller de fleste brukeres databehandlingsbehov. Hvis disse planene ikke passer deg, kan du enkelt opprette din egen plan ved å bruke en av standardplanene som utgangspunkt.

Vis alle

Hva er forskjellen mellom en strømstyringsplan og et strømoppsett?

Det er ingen forskjell. I tidligere versjoner av Windows ble strømstyringsplaner kalt strømoppsett.

Hvilke strømstyringsplaner er tilgjengelige?

Windows har følgende standardplaner som kan hjelpe deg å styre datamaskinens strømforbruk:

 • Balansert. Gir full ytelse når du trenger det, og sparer strøm i perioder med inaktivitet.

 • Strømsparer. Sparer strøm ved å redusere systemytelsen. Denne planen kan hjelpe brukere av mobile PCer med å få mest mulig ut av én enkelt opplading.

 • Høy ytelse. Maksimerer systemytelsen og reaksjonshastigheten. Brukere av mobile PCer kan merke at batteriet ikke varer så lenge når de bruker denne planen.

Det kan hende datamaskinprodusenten tilbyr ekstra strømstyringsplaner.

Hvis du vil endre strøminnstillingene for noen av disse planene, kan du lese Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan.

Hvordan bruker jeg en annen plan?

Åpne batterimåleren, som du finner i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Klikk batteriikonet Bilde av batterimåleren, og velg deretter en av de tre strømstyringsplanene som vises på batterimåleren:
 • Balansert. Balanserer energisparing med ytelse

 • Strømsparer. Sparer strøm

 • Høy ytelse. Maksimerer systemytelsen

Maskinprodusenten kan levere ekstra planer og kanskje tilpasse batterimåleren.

Slik velger du en strømstyringsplan fra Strømalternativer i Kontrollpanel

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Velg en strømstyringsplan på siden Velg en strømstyringsplan.

Noen av de tilpassede planene fra maskinprodusenten kan også som standard vises på batterimåleren på mobile PCer, eller som en av de foretrukne planene på en stasjonær datamaskin.

Hva slags innstillinger kan jeg endre i en strømstyringsplan?

Såfremt det ikke er pålagt noen begrensninger av systemadministratoren, kan du endre innstillingene for alle strømstyringsplanene, inkludert de tre standardplanene (Balansert, Strømsparer og Høy ytelse), planer levert av datamaskinprodusenten og alle planer som du oppretter selv. Brukerrettighetene dine samt maskinvarekonfigurasjonen kan begrense hvilke innstillinger du kan endre.

Noen av koblingene i venstre rute i Strømalternativer i Kontrollpanel fører til Systeminnstillinger. Endringer av systeminnstillingene trer automatisk i kraft på alle strømstyringsplanene. Ved å endre systeminnstillingene kan du gjøre følgende:

 • Sikre datamaskinen ved å kreve et passord for å låse den opp når den er på vei ut av hvilemodus.

 • Velg hva datamaskinen skal gjøre når du trykker av/på-knappen eller hvilemodusknappene på tastaturet eller lukker dekslet på en mobil PC. Når du for eksempel trykker av/på-knappen, kan datamaskinen enten gjøre ingenting, eller den kan slås av. Hvis datamaskinen støtter hvilemodus og dvalemodus, kan et trykk på av/på-knappen også sette datamaskinen i én av disse to strømsparingstilstandene.

Du kan i tillegg endre følgende innstillinger for individuelle strømstyringsplaner:

 • Still inn datamaskinen til å gå i hvilemodus etter en angitt periode med inaktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.

 • Justere skjermens lysstyrke.

 • Velge hvor lang tid det skal ta før skjermen slår seg av ved inaktivitet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer innstillingene for strømstyringsplanen, kan du se Endre, opprette eller slette en strømstyringsplan. Hvis du vil ha mer informasjon om systeminnstillinger, kan du lese artikkelen om strømstyringsalternativer på Microsoft-webområdet Hjelp og støtte.

Støtter datamaskinen min noen strømstyringsplaner eller strømstyringsinnstillinger?

Ikke nødvendigvis. Fordi maskinvarekonfigurasjonen varierer fra maskin til maskin, er det ikke sikkert at datamaskinen din støtter alle strømstyringsinnstillingene som er tilgjengelige i denne versjonen av Windows. Windows finner automatisk maskinvarekonfigurasjonen for datamaskinen, og gjør tilgjengelig bare de innstillingene du kan endre.

Hvis du vil vite mer om datamaskinens maskinvarekonfigurasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen, eller gå til produsentens webområde.

Hvordan oppretter jeg en strømstyringsplan?

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Klikk Opprett en strømstyringsplan i oppgaveruten.

 3. På siden Opprett en strømstyringsplan merker du den planen som er nærmest den typen plan du vil opprette.

  Hvis du f. eks. vil at planen skal spare strøm, merker du planen Strømsparer.

 4. Skriv inn navnet på planen i Plannavn-boksen, og klikk Neste.

 5. På siden Endre innstillinger for planen velger du de skjerm- og hvilemodusinnstillingene du vil bruke når datamaskinen kjører på batteri og når den er koblet til et strømuttak. Deretter klikker du på Opprett.

  Hvis du bruker en mobil PC, vises planen under Planer som vises på batterimåleren. Hvis du bruker en stasjonær PC, vises planen under Foretrukne planer. Standardplanen som du baserte den nye planen på, vises nå under Flere planer.

 6. Forsikre deg om at strømstyringsplanen du vil at datamaskinen skal bruke, er merket.

Hvorfor kan jeg ikke slette en strømstyringsplan?

Det er ikke sikkert at du har tillatelse til å slette den.

Det kan også hende at du forsøker å slette en av standardplanene, Balansert, Strømstyrer eller Høy ytelse, eller planen som du bruker nå (den aktive planen). De eneste strømstyringsplanene du kan slette, er de planene som du selv har opprettet, og alle ekstra planer som datamaskinprodusenten har levert.

Hvorfor kan jeg ikke endre enkelte strøminnstillinger?

Hvis datamaskinen er en del av et nettverk i en organisasjon, f.eks. en skole, et statlig kontor eller en bedrift, kan organisasjonens systemansvarlige ha gjort batteriikonet utilgjengelig eller fjernet det ved bruk av gruppepolicy. Hvis du tror at gruppepolicyen hindrer at du får endret en innstilling som du må ha tilgang til, kan du kontakte den systemansvarlige.

En annen mulighet er at du ikke har de nødvendige brukerrettighetene til å endre strøminnstillingene, fordi den systemansvarlige har endret tillatelsene som er knyttet til disse innstillingene.

Obs!

 • Hvis du vil endre strøminnstillingene på en datamaskin som du er koblet til eksternt (f.eks. via Tilkobling til eksternt skrivebord), må du være logget på som administrator på den eksterne maskinen.

Jeg kjører Windows Vista på en bærbar PC, og får ikke den fullstendige WindowsAero-brukeropplevelsen (gjennomsiktig glassutforming med vindusanimasjon) hver gang jeg starter maskinen. Er det noe jeg kan gjøre med dette?

Ja. Hvis du kjører Strømsparer-planen, hender det at Windows slår av gjennomsiktighet automatisk. Hvis du ikke vil at dette skal skje, kan du bytte til strømstyringsplanen Balansert. Slik endrer du en eksisterende strømstyringsplan:

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, System og vedlikehold og deretter Strømalternativer.

 2. Velg Balansert fra listen med strømstyringsplaner på siden Velg en strømstyringsplan.