I Windows Defender kan du velge å kjøre et hurtigsøk på datamaskinen eller et fullt systemsøk. Hvis du mistenker at et spionprogram har infisert et bestemt område på datamaskinen, kan du tilpasse et søk ved bare å velge stasjonene og mappene du vil kontrollere.

Et hurtigsøk kontrollerer områdene på datamaskinens harddisk som er mest utsatt for å bli infisert av spionprogrammer. Et fullstendig søk kontrollerer alle filer på harddisken og alle programmer som kjøres, men kan føre til at datamaskinen kjører sakte inntil søket er fullført. Vi anbefaler at du planlegger et daglig hurtigsøk. Hvis du mistenker at et spionprogram har infisert datamaskinen, kan du når som helst kjøre et fullstendig søk.

Vis alle

Slik søker du i områdene på datamaskinen som det er størst sannsynlighet for at spionprogrammer har infisert (Hurtigsøk)

 1. Åpne Windows Defender ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Defender.

 2. Klikk Søk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Slik søker du gjennom alle områder på datamaskinen (Fullstendig skanning)

 1. Åpne Windows Defender ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Defender.

 2. Klikk nedpilen ved siden av Søk-knappen, og klikk deretter Fullt søk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Slik søker du bare gjennom bestemte områder på datamaskinen (Egendefinert skanning)

Du kan velge at Windows Defender skal søke gjennom bestemte områder på datamaskinen. Hvis det oppdages potensielt uønsket eller skadelig programvare, vil imidlertid Windows Defender kjøre et hurtigsøk, slik at de oppdagede elementene om nødvendig kan fjernes fra andre områder på datamaskinen.

 1. Åpne Windows Defender ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Defender.

 2. Klikk nedpilen ved siden av Søk-knappen, og klikk deretter Egendefinert søk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

 3. Klikk Søk på valgte stasjoner og mapper, og klikk deretter Velg.

 4. Velg stasjonene og mappene du vil søke gjennom, og klikk deretter OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Slik velger du avanserte søkealternativer

Når du søker på datamaskinen, kan du velge blant fire tilleggsalternativer:

 • Søk gjennom innhold i arkiverte filer og mapper for mulige trusler. Hvis du søker gjennom disse områdene, øker kanskje tiden det tar å fullføre et søk, men spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare kan installere seg og prøve å skjule seg i disse områdene.

 • Bruk heuristikk for å gjenkjenne mulig skadelig eller uønsket oppførsel av programvare som ikke har blitt risikoanalysert. Windows Defender bruker definisjonsfiler til å identifisere kjente trusler, men det kan også oppdage og advare om mulig skadelig eller uønsket oppførsel av programvare som ikke er oppført i en definisjonsfil ennå. Hvis du vil ha mer informasjon om definisjoner, kan du se Holde Windows Defender-definisjoner oppdatert.

 • Opprett et gjenopprettingspunkt før du utfører handlinger for oppdagede elementer. Siden du kan angi at Windows Defender skal fjerne oppdagede elementer automatisk, kan du gjenopprette systeminnstillinger med dette alternativet. Det gjør du hvis du vil bruke programvare som du ikke hadde tenkt å fjerne.

 • Ikke søk i disse filene eller banene. Bruk dette alternativet til å velge filer eller mapper som du ikke vil at Windows Defender skal søke i.

 1. Åpne Windows Defender ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Defender.

 2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Alternativer.

 3. Under Avanserte alternativer merker du av i boksen ved siden hvert alternativ du vil bruke.

 4. Hvis du ikke vil at Windows Defender skal søke i bestemte områder av datamaskinen, klikker du Legg til under Ikke søk i disse filene eller banene.

 5. Bla til filene eller mappene som du ikke vil søke i, og klikk deretter OK. Gjenta dette trinnet for hver fil eller mappe som du ikke vil søke i.

 6. Når du har angitt de avanserte alternativene, klikker du Lagre. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.