Her er svar på noen vanlige spørsmål om bruk av datamaskinen til å skanne dokumenter eller bilder.

Vis alle

Hvor lang tid tar det å skanne et dokument eller bilde?

Det avhenger av hvor rask skanneren er. Det avhenger også av innstillingene du velger for hver skanning og hvor mange sider eller bilder du skanner om gangen. Hvis skannerens standardinnstilling eller innstillingene du velger, har et høyt antall for punkt per tomme (PPT), kan skanningen bli mer tidkrevende. Et høyere PPT-tall kan imidlertid gi bedre oppløsning for det skannede bildet eller visningen av bildet på skjermen eller i utskriften. Hvis du for eksempel skanner et bilde med høyere oppløsning, kan du lage en større utskrift av det skannede bildet uten at den visuelle kvaliteten reduseres. Det kan også få det skannede bildet til å se skarpere ut når du viser det på skjermen.

Kan jeg laste ned mer enn ett dokument eller bilde om gangen?

Det avhenger av programmet og typen skanner du bruker.

 • Hvis du bruker Windows Faksing og skanning, vil noen (ikke alle) flatskannere la deg skanne flere bilder som legges på skanneren, til forskjellige filer. Du kan kanskje skaffe en driver som gir planskanneren denne muligheten sammen med Windows Faksing og skanning, ved å kontakte skannerprodusenten. Hvis du vil ha mer informasjon, se tipsene for bruk av Windows Faksing og skanning i Skanne et dokument eller en fil.

 • Hvis du bruker en skanner med en dokumentmater og Windows Faksing og skanning, kan du skanne mange sider til én enkelt fil ved å skanne til TIFF-filformatet (*.tif). Hvis du vil ha mer informasjon, se tipsene for bruk av Windows Faksing og skanning i Skanne et dokument eller en fil.

 • Hvis du bruker et annet program, for eksempel et program som fulgte med skanneren, kan du se hjelpen for det programmet.

Hvor på datamaskinen lagres skannede dokumenter eller bilder?

Det avhenger av programmet du bruker.

 • Hvis du skanner et dokument eller bilde med Windows Faksing og skanning, lagres filene i mappen Skannede dokumenter som ligger i Dokumenter-mappen på datamaskinen.

 • Hvis du skanner ved hjelp av Windows Fotogalleri, lagres filene i Bilder-mappen på datamaskinen din.

 • Hvis du skanner med et annet skanneprogram, vil programmet vanligvis la deg velge stedet eller mappen de skannede filene skal lagres i. Hvis du vil ha mer informasjon, se hjelpen for programmet.

Kan jeg endre stedet skannede dokumenter lagres i på datamaskinen?

Ja, selv om det kan hende du må finne dem manuelt og kopiere eller flytte dem til et annet sted, avhengig av skanneprogrammet du bruker.

På hvilken måte kan du enklest vise skannede dokumenter og bilder?

Det avhenger av programmet du bruker.

 • Hvis du skanner ved hjelp av Windows Faksing og skanning, anbefaler vi at du viser skannede dokumenter og bilder ved å åpne Windows Faksing og skanning i skannevisning, og deretter klikke de du ønsker å vise.

 • Hvis du skanner ved hjelp av Windows Fotogalleri, anbefaler vi at du viser skannede dokumenter og bilder ved å åpne Windows Faksing og skanning i skannevisning, og deretter klikke de du ønsker å vise.

 • Hvis du skanner med et annet program, se hjelpen for det programmet.

Kan jeg endre et dokument eller bilde etter at jeg har skannet det?

Det avhenger av programmet du bruker.

 • Hvis du skanner med Windows Faksing og skanning, kan du utføre endringer i et skannet dokument eller bilde ved å dobbeltklikke det. Dokumentet eller bildet åpnes i Windows Fotogalleri hvor du kan bruke verktøy til å endre bildets eksponering, farger og komponering. Lukk Windows Fotogalleri når du er ferdig, så lagres endringene automatisk i skannevisning i Windows Faksing og skanning. Du finner flere opplysninger om bruk av Windows Fotogalleri under Tips for redigering av bilder.

 • Hvis du skanner med et annet program, se hjelpen for det programmet.

Hvilke Windows-programmer kan jeg bruke til å skanne dokumenter og bilder?

I denne versjonen av Windows kan du bruke Windows Faksing og skanning eller Windows Fotogalleri. Hvis du skal bruke disse programmene, må du imidlertid først koble en skanner eller flerfunksjonsskriver med skannefunksjonalitet, til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller fjerne en skanner.

 • Windows Faksing og skanning er et program som lar deg sende og motta fakser samt skanne dokumenter eller bilder, ved hjelp av datamaskinen. Du kan også bruke det til å fakse skannede dokumenter og bilder, eller sende dem med e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, se Skanne et dokument eller en fil.

 • Du kan bruke Windows Fotogalleri til å vise bilder og videoer som er lagret i Bilder-mappen på datamaskinen. Når du skanner med Windows Fotogalleri, lagres skannede dokumenter og bilder automatisk i Bilder-mappen på datamaskinen, men du kan vise og redigere dem ved hjelp av Windows Fotogalleri. Hvis du vil ha mer informasjon om skanning med Windows Fotogalleri, se Skanne et bilde. Du finner flere opplysninger om hvordan du endrer skannede dokumenter og bilder med Windows Fotogalleri, under Tips for redigering av bilder.

Kan jeg bruke skanneprogrammet som fulgte med skanneren eller flerfunksjonsskriveren min?

Ja. Mange skannere og flerfunksjonsskrivere med skannefunksjonalitet, har sine egne skanneprogrammer. Programmene installeres vanligvis samtidig som du kobler enheten til datamaskinen din. Hvis du heller vil bruke Windows Faksing og skanning eller Windows Fotogalleri, starter du skanningen fra disse programmene. Hvis du vil ha mer informasjon om skanning med Windows Faksing og skanning, se Skanne et dokument eller en fil. Hvis du vil ha mer informasjon om skanning med Windows Fotogalleri, se Skanne et bilde.

Kan jeg forhåndsvise et skannet dokument eller bilde slik det vil se ut, før jeg skanner det?

Det avhenger av programmet og skanneren du bruker. Noen skannere, for eksempel en skanner med en dokumentmater som kan skanne flere sider om gangen, støtter kanskje ikke forhåndsvisning. Noen programmer eller skannere skanner et dokument eller bilde automatisk, og gir deg mulighet til å redigere det skannede bildet senere. Andre programmer, for eksempel Windows Faksing og skanning, lar deg forhåndsvise den skannede filen slik den vil se ut, og justere skanneinnstillingene før selve skanningen, men bare hvis skanneren støtter forhåndsvisning. Hvis du vil ha mer informasjon om forhåndsvisning av dokumenter og bilder med Windows Faksing og skanning, se Skanne et dokument eller en fil.