Konfigurere TV-guideoppføringer i Windows Media Center

Hvis du har Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate, og du har et TV-signal koblet til datamaskinen, kan du bruke TV-guiden til å holde oversikt over TV-oppføringer i Windows Media Center. TV-guiden er nyttig for å planlegge innspilling av programmer i Windows Media Center, eller for å bla gjennom kanaler for å se hva som sendes på TV.

Vis alle

Slik konfigurerer du TV-guideoppføringer:

Du kan konfigurere TV-guideoppføringene slik at de stemmer overens med den lokal tjenesteleverandørens oppføringer. Dermed blir det lettere å finne favorittprogrammene dine.

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Konfigurer TV-guideoppføringer.

 2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere TV-guideoppføringene i ditt område.

  Hvis du ikke er sikker på hvilken TV-leverandør du skal velge, kan du ta en titt på regningen eller oversikten fra leverandøren din for mer informasjon.

  Leverandørene oppført i Windows Media Center varierer, avhengig av postnummeret ditt. Dersom leverandøren din ikke er oppført under postnummeret du oppga, kan du prøve å oppgi numre for nærliggende områder for å finne riktige TV-guideoppføringer.

  Merk!

  • Konfigurering av TV-guideoppføringene ved hjelp av postnummer er ikke tilgjengelig overalt.

Slik laster du ned de nyeste TV-guideoppføringene manuelt:

Du kan velge at Windows Media Center skal oppdatere TV-guideoppføringene automatisk, men du kan også selv laste ned de nyeste oppføringene manuelt.

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Hent nyeste TV-guideoppføringer.

 2. Velg Ja når du blir spurt om du vil starte nedlastingen av oppføringene. Du får beskjed når TV-guideoppdateringen er fullført. Du kan fortsette å bruke Windows Media Center og TV-guiden mens ny TV-guideinformasjon lastes ned.

Slik legger du til en analog TV-kanal som mangler:

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Legg til manglende kanaler.

 2. Klikk Legg til kanal.

 3. Skriv inn navnet på den manglende kanalen, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn nummeret til den manglende kanalen, og klikk deretter Neste.

 5. Hvis du blir bedt om det, skriver du det fysiske nummeret til den manglende kanalen, og klikk deretter Legg til.

 6. Klikk Fullført.

Slik legger du til en digital TV-kanal som mangler:

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Legg til manglende kanaler.

 2. Klikk Legg til DTV-kanal.

 3. Skriv inn navnet på den manglende kanalen, og klikk deretter Neste.

 4. Skriv inn nummeret til den manglende kanalen, og klikk deretter Neste.

 5. Hvis du blir bedt om det, skriver du det fysiske nummeret til den manglende kanalen, og klikk deretter Legg til.

 6. Klikk Fullført.

Slik redigerer du måten kanalnumrene vises på i guiden:

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Rediger kanaler.

 2. Klikk Rediger tall og utfør deretter ønskede endringer.

 3. Klikk Lagre.

Slik fjerner du kanaler fra guiden:

 1. startskjermen ruller du ned til Oppgaver, klikker innstillinger, TV, Guide og deretter Rediger kanaler.

 2. Fjern avmerkingen for å fjerne eller slette en kanal.

 3. Klikk Lagre.

Merk!

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med TV-mottakerkort, kan du kanskje legge dette til selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av TV-mottakerkort, kan du se Få hjelp med TV-mottakerkortet eller kontakte datamaskinprodusenten.