Konfigurere høyttalere til bruk i Windows Media Center

Du kan konfigurere høyttalerne slik at lyd spilles av riktig når du bruker Windows Media Center. Høyttaleroppsettet du velger bestemmes av kapasiteten til lydmaskinvaren som er installert på datamaskinen, antallet høyttalere samt tilkoblingstypen som brukes til å koble datamaskinen til høyttalerne eller lydmottakeren.

  1. I oppstartsskjermbildet går du til Oppgaver, klikker innstillinger og klikker deretter Generelt.

  2. Klikk Konfigurer Windows Media Center, og klikk deretter Konfigurer høyttalere.

  3. Følg instruksjonene for å konfigurere høyttalerne.