Med Windows Faksing og skanning kan du sende og motta telefakser eller sende skannede dokumenter som e‑post og videresende telefakser som e‑postvedlegg, fra datamaskinen.

Vis alle

Sende og motta telefakser ved bruk av et modem

Før du begynner, må du forsikre deg om at datamaskinen er koblet til en analog telefonlinje. Du kan ikke bruke en digital telefonlinje til å sende eller motta telefakser.

Hvis datamaskinen har et innebygd faksmodem, finner Windows det automatisk under konfigureringen. Du kan bare koble til ett lokalt faksmodem, selv om du kan koble til flere faksservere eller enheter på et nettverk. Hvis du ikke er sikker på om datamaskinen har innebygd faksmodem, kan du se i dokumentasjonen for maskinvaren, som fulgte med datamaskinen. Hvis du har et eksternt faksmoden, følger du produsentens instruksjoner for hvordan det skal kobles til datamaskinen. Forsikre deg om at modemet er slått på før du følger denne fremgangsmåten.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Faksing og skanning.
 2. For å bruke faksvisning skal du klikke Faks nederst i venstre rute.

 3. Hvis det er første gang du kobler til en faksenhet, klikker du Ny faks på verktøylinjen og følger deretter instruksjonene i veiviseren for fakskonfigurering for tilkobling til faksmodem.
  – eller –
  Hvis du allerede har koblet til én eller flere telefakser eller enheter på et nettverk og ønsker å koble til et modem, klikker du Verktøy, klikker Fakskonto og klikker deretter Legg til. I veiviseren for fakskonfigurering fullfører du trinnene for tilkobling til et faksmodem.

Obs!

 • For å konfigurere datamaskinen bare for sending av telefakser, klikker du Jeg velger senere, jeg vil opprette en faks nå i veiviseren for fakskonfigurering. Husk at ved å velge dette alternativet kan du bare sende telefakser og ikke motta noen. Du finner opplysninger om hvordan du skal konfigurere datamaskinen for mottak av telefakser, under Motta en telefaks.

Sende og motta telefakser ved bruk av en server

Før du begynner, må du forsikre deg om at datamaskinen er koblet til nettverket. Sørg også for at du kjenner nettverksadressen til faksserveren (for eksempel \\minbedriftsfaksserver) og at du har tillatelse til å koble til den. For å få tilkoblingstillatelse eller adressen til faksserveren kan du kontakte en systemansvarlig.

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Faksing og skanning.
 2. For å bruke faksvisning skal du klikke Faks nederst i venstre rute.

 3. Klikk Verktøy og deretter Fakskontoer.

 4. Klikk Legg til og klikk Koble til en faksserver på nettverket, i veiviseren for fakskonfigurering. Følg deretter instruksjonene for tilkobling til en faksserver.