Dele filer med fellesmappen

Fellesmappen gjør det enkelt å dele filer som er lagret på datamaskinen.Du kan dele filer i denne mappen med andre personer som deler samme datamaskin, og med personer som bruker andre datamaskiner på samme nettverk.Filer eller mapper du legger i fellesmappen, deles automatisk med personer som har tilgang til fellesmappen din.

Hvor er fellesmappen?

Det finnes bare én fellesmappe i Windows.Alle personer med en brukerkonto på datamaskinen deler denne mappen.Slik åpner du fellesmappen:

 1. Åpne Dokumenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter Dokumenter.

 2. Klikk på Felles under Favorittkoblinger i navigasjonsruten.Hvis du har konfigurert navigasjonsruten slik at Felles-mappen ikke er tilgjengelig under Favorittkoblinger, klikker du på Mer og så på Felles.

Bilde av Felles-mappen
Felles-mappen

Hvem kan åpne fellesmappen?

Alle med en brukerkonto og et passord på datamaskinen kan få tilgang til fellesmappen, men du avgjør om noen på nettverket skal få tilgang til fellesmappen.Du kan ikke velge hvilke enkeltpersoner som skal få tilgang til fellesmappen fra nettverket.Du må enten gi tilgang til alle på nettverket, eller til ingen.Du kan imidlertid angi tilgangsnivå ved å velge om de som har tilgang til fellesmappen fra nettverket, bare kan åpne filer eller i tillegg endre og opprette dem.

Hvis du ikke er i et domene, kan du også aktivere passordbeskyttet deling.Dette begrenser nettverkstilgang til fellesmappen til bare de personene som har en brukerkonto og et passord på din datamaskin.

Som standard er nettverkstilgang til fellesmappen slått av hvis du ikke har aktivert det.

Vis alle

Slik kan du styre hvem som har tilgang til fellesmappen

Hvis du ikke er i et domene, kan du begrense nettverkstilgang til fellesmappen til bare de personene med en brukerkonto og et passord på datamaskinen.Du må aktivere passordbeskyttet deling for å kunne gjøre dette.

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk på pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Passordbeskyttet deling, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:
  • Skru på passordbeskyttet deling

  • Skru av passordbeskyttet deling

 3. Klikk på Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Slik kontrollerer du tilgangsnivået til fellesmappen

 1. Åpne Nettverks- og delingssenter ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Kontrollpanel, Nettverk og Internett og deretter Nettverks- og delingssenter.

 2. Klikk på pilknappen Bilde av pilknappen ved siden av Deling av fellesmappe, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:
  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne filer

  • Aktiver deling slik at alle med nettverkstilgang kan åpne, endre og opprette filer

  • Deaktiver deling (brukere som er logget på denne datamaskinen har fremdeles tilgang til denne mappen)

 3. Klikk på Bruk. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.

Obs!   

 • Når du deler fellesmappen på datamaskinen med andre personer, kan de åpne og vise filene lagret der som om de var lagret på deres egne datamaskiner.Hvis du gir dem tillatelse til å endre filer, vil endringer de gjør, endre filene på din datamaskin.

Er fellesmappen den eneste måten å dele filer på i Windows?

Nei, du kan også dele filer ved å dele dem direkte fra en hvilken som helst mappe på datamaskinen uten å kopiere eller flytte dem til fellesmappen.Denne metoden gir deg mer kontroll over hvem du deler filer med på nettverket.Den lar deg velge personer individuelt og stille inn nivået for delingstillatelser for hver person.

Du finner informasjon om når du bør dele fra fellesmappen og når du bør dele direkte fra andre mapper på datamaskinen i Viktig om fildeling.

Hva finnes i fellesmappen?

Fellesmappen inneholder ingen filer før du eller andre personer som bruker datamaskinen, legger til filer i den.Fellesmappen inneholder flere undermapper for å hjelpe deg med å organisere filene du deler.De fleste av disse mappene er ordnet etter innholdstype og inkluderer:

 • Felles dokumenter

 • Felles nedlastinger

 • Felles musikk

 • Felles bilder

 • Felles videoer

Hva bør jeg legge i fellesmappen?

Dette er opp til deg, men vanligvis bør du legge alle filer eller mapper du vil dele, i fellesmappen.Kopier eller flytt sanger du vil dele, til mappen Felles musikk, bilder til mappen Felles bilder, og så videre.Fellesmappen er et godt sted for filer du vil dele med personer du har gitt tilgang til fellesmappen.

Du bør ikke legge filer i fellesmappen som du ikke vil at andre skal se, eller som du bare vil at bestemte personer skal ha tilgang til.Vurder å dele dem fra en mappe som ikke er felles.Du finner mer informasjon om hvordan du deler på denne måten i Dele filer med andre.