Abonnere på en nyhetsgruppe

I motsetning til et magasinabonnement kreves det ikke at du registrerer deg eller betaler når du abonnerer på en nyhetsgruppe. På en vanlig Internett-nyhetsserver kan du imidlertid velge mellom tusenvis av nyhetsgrupper, så det kan være tidkrevende å finne nyhetsgruppene du ønsker å lese, særlig hvis du må navigere gjennom hele listen over nyhetsgrupper hver gang. Hvis du besøker en bestemt nyhetsgruppe ofte, og ønsker å gjøre det enklere å finne den, kan du abonnere på denne nyhetsgruppen slik at den er tilgjengelig fra mappelisten i Windows Mail når du måtte ønske det.

  1. Åpne Windows Mail ved å klikke Start-knappen Bilde av startknappen, Alle programmer og deretter Windows Mail.

  2. Klikk NyhetsgrupperVerktøy-menyen.

  3. I Konto(er)-boksen klikker du nyhetsserveren som inneholder nyhetsgruppen du ønsker å abonnere på.

  4. Klikk nyhetsgruppen du vil abonnere på, og klikk deretter Abonner.

    Hvis du vil abonnere på mer enn én nyhetsgruppe, trykker du CTRL mens du klikker nyhetsgruppene du vil abonnere på.

  5. Det vises et mappeikon ved siden av nyhetsgruppene du abonnerer på. Klikk OK for å lagre endringene.

Bilde av dialogboksen for nyhetsgruppeabonnement
Velg nyhetsgruppene du vil abonnere på.

Tips!

  • Hvis du vil fjerne et nyhetsgruppeabonnement, gjentar du trinnene over, men klikker Stopp abonnement etter at du har klikket nyhetsgruppen du ønsker å fjerne fra listen over abonnementer.

  • Hvis du vil forhåndsvise innholdet i en nyhetsgruppe uten å abonnere på den, klikker du nyhetsgruppen du ønsker å forhåndsvise, og deretter klikker du Gå til.

  • Du kan søke etter nyhetsgrupper som interesserer deg, ved å skrive inn et passende emne (for eksempel "spill") i boksen Vis nyhetsgrupper som inneholder.