Synkronisere TV-programmer til en enhet

Du kan bruke Windows Media Center til å synkronisere (eller kopiere) digitale mediefiler som innspilte TV-programmer, musikk og bilder til bærbare mediesentre, smarttelefoner, lomme-PCer eller masselagringsenheter, gitt at den bærbare enheten din kan spille av slike digitale mediefiler. Dermed får du tilgang til alle de digitale mediene du har på Windows Media Center-datamaskinen, selv om du ikke er hjemme.

Du finner mer informasjon om dette, samt hjelp til å velge riktig bærbar enhet, i kompatibilitetssenteret for Windows 7.

Ikke alle masselagringsenheter gjenkjennes som bærbare medieenheter som kan brukes til å synkronisere mediefiler fra en Windows Media Center-datamaskin. Enkelte USB-enheter er for eksempel klassifisert som en harddisk, og kjennes ikke igjen av Windows Media Center som en tilgjengelig enhet som du kan synkronisere til i Windows Media Center.

Synkroniseringsspillelistene brukes til å avgjøre hvilket innhold som synkroniseres til enheten. I Windows Media Center kan synkroniseringsspillelisten inneholde én eller flere Windows Media Player-spillelister eller automatiske spillelister.

Her er et eksempel på synkronisering av TV-programmer, for å gi deg en bedre forståelse av hvordan synkronisering fungerer. TV-programmer kodes om, eller konverteres, fra ett videoformat til et annet. I denne prosessen konverteres videoen ved å bruke en innstilling for den bestemte enheten. Dette oppretter en mindre videofil i et filformat som enheten kan spille av.

TV-programmer synkroniseres i den rekkefølgen de legges til i synkroniseringsspillelisten. Når den bærbare enheten er full, synkroniseres ikke flere TV-programmer. Hvis enheten ikke er full, og ytterligere filer som oppfyller kriteriene til en av de valgte automatiske spillelistene, legges til på datamaskinen, overføres dette innholdet til enheten neste gang enheten kobles til Windows Media Center-datamaskinen. På denne måten inneholder enheten alltid den nyeste medieunderholdningen når du tar den med deg.

Slik synkroniserer du et TV-program:

 1. Opprett eller endre en vanlig spilleliste eller opprett eller endre en automatisk spilleliste i Windows Media Player som inneholder innspilte TV-programmer.

  Du kan også opprette spillelister som inneholder andre typer digitale medier, for eksempel bilder, musikk og andre videoer hvis du vil.

 2. Koble den bærbare enheten til Windows Media Center-datamaskinen.

 3. startskjermen ruller du til Oppgaver og klikker synkronisering.

 4. Dersom du har synkronisert enheten med en annen datamaskin, og du vil synkronisere med Windows Media Center-datamaskinen, klikker du Ja når du blir spurt om du vil opprette et nytt synkroniseringsforhold.

 5. På skjermbildet behandle liste kan du gjøre følgende:

  • Klikk pil opp eller pil ned på skjermen for å flytte en spilleliste eller en automatisk spilleliste opp eller ned på listen.

   De automatiske spillelistene og spillelistene øverst i listen synkroniseres til den bærbare enheten først. Du bør plassere spillelisten eller den automatiske spillelisten du aller mest vil ha på enheten, øverst i listen.

  • Hvis du ser en spilleliste du ikke vil synkronisere til enheten, klikker du Slett ved siden av den. Dette sletter ikke spillelisten, det bare fjerner den fra synkroniseringslisten.

  • Hvis du vil legge til en annen spilleliste som ikke vises i skjermbildet behandle liste, klikker du Legg til flere, klikker den aktuelle mediekategorien, merker av for spillelisten eller den automatiske spillelisten du vil synkronisere til enheten, og klikker deretter Lagre.

 6. Hvis du vil synkronisere de valgte spillelistene eller de automatiske spillelistene samt de digitale mediefilene i listene, til den bærbare enheten, klikker du Start synkronisering.

 7. I varselet Synkroniseringsfremdrift klikker du OK for å synkronisere mens du gjør andre ting på Windows Media Center-datamaskinen.

Merk!

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med TV-mottakerkort, kan du kanskje legge dette til selv. Hvis du vil ha mer informasjon om anskaffelse av TV-mottakerkort, kan du se Få hjelp med TV-mottakerkortet eller kontakte datamaskinprodusenten.