Start-menyen er den viktigste inngangsporten til datamaskinens programmer, mapper og innstillinger. Den kalles en meny fordi den har en liste med valg, på samme måte som en restaurantmeny. Og som "Start" angir, er det ofte stedet du går til for å starte eller åpne ting.

Bruk Start-menyen til å utføre disse vanlige aktivitetene:

 • Starte programmer

 • Åpne vanlig brukte mapper

 • Søke etter filer, mapper og programmer

 • Justere datamaskininnstillinger

 • Få hjelp med Windows-operativsystemet

 • Slå av datamaskinen

 • Logge av fra Windows eller bytte til en annen brukerkonto

Komme i gang med Start-menyen

Hvis du vil åpne startmenyen klikker du Start-knappen Bilde av Start-knappen i skjermens nedre venstre hjørne. Eller du kan trykke på Windows-logotasten Bilde av Windows-logoknappen på tastaturet. Start-menyen vises.
Bilde av startknappen og Start-menyen
Start-knappen og Start-menyen

Start-menyen er inndelt i tre grunnleggende deler:

 • Den store venstre ruten viser en kort liste over programmer på datamaskinen. Datamaskinprodusenten kan tilpasse denne listen, så nøyaktig utseende vil variere. Hvis du klikker Alle programmer, vises en komplett liste over programmer (mer om dette senere).

 • I nedre venstre hjørne er søkeboksen hvor du kan se etter programmer og filer på datamaskinen ved å skrive inn søketermer.

 • Høyre rute gir tilgang til vanlige mapper, filer, innstillinger og funksjoner. Det er også her du går når du vil logge av Windows eller slå av datamaskinen.

Åpne programmer fra Start-menyen

En av de vanligste måtene å bruke Start-menyen på, er å åpne programmer som er installert på datamaskinen. Hvis du skal åpne et program som vises i venstre rute på Start-menyen, klikker du det. Programmet åpnes, og Start-menyen lukkes.

Hvis du ikke ser programmet du vil åpne, klikker du Alle programmer nederst i venstre rute. Venstre rute viser umiddelbart en lang liste med programmer i alfabetisk rekkefølge, etterfulgt av en liste med mapper:

Bilde av Start-menyen etter at du har klikket Alle programmer
Start-menyen etter at Alle programmer er valgt

Et klikk på ett av programikonene starter programmet, og Start-menyen lukkes. Hva finnes i mappene? Flere programmer. Klikk for eksempel Tilbehør, så ser du en liste over programmene som er lagret i den mappen. Klikk et program for å åpne det. Gå tilbake til programmene du så da du først åpnet Start-menyen, ved å klikke Tilbake nær bunnen av menyen.

Bilde av Start-menyen med Tilbehør-mappen utvidet
Et klikk i Tilbehør-mappen viser programmene den inneholder

Hvis du noen gang er usikker på hva et program gjør, beveger du markøren over ikonet eller navnet. Da vises en boks som ofte inneholder en beskrivelse av programmet. Hvis du for eksempel peker på Kalkulator, vises denne meldingen: "Utfører grunnleggende aritmetiske oppgaver med en kalkulator på skjermen." Dette trikset fungerer også for elementer i Start-menyens høyre rute.

Bilde av Start-menyen med musepekeren over Kalkulator
Pek på et element, så vises informasjon om det

Du legger kanskje merke til at listen over programmer i Start-menyen, endres over tid. Dette skjer av to grunner. Først og fremst fordi nye programmer installeres og legges til i Alle programmer-listen. Dessuten identifiserer Start-menyen hvilke programmer du bruker mest, og plasserer dem i venstre rute for raskere tilgang.

Søkeboksen

Søkeboksen er en av de mest anvendelige metodene for søk på datamaskinen. Det har ikke noe å si om du ikke vet nøyaktig hvor elementene ligger – med søkeboksen finner du alle programmer og alle mapper i din personlige mappe (som inkluderer Dokumenter, Bilder, Musikk, Skrivebord og andre vanlige plasseringer). Den vil også søke i e‑postmeldinger, lagrede direktemeldinger, avtaler og kontakter.

Bilde av søkeboksen på Start-menyen
Start-menyens søkeboks.

Når du vil bruke søkeboksen, åpner du Start-menyen og begynner å skrive. Du trenger ikke å klikke i boksen først. Mens du skriver, vises søkeresultatene ovenfor søkeboksen i venstre rute av Start-menyen.

Et program, en fil eller en mappe vises i søkeresultatet i følgende tilfeller:

 • Et ord i tittelen er i samsvar med eller begynner med søketermen.

 • En del av teksten i det aktuelle innholdet – for eksempel teksten i et tekstbehandlingsdokument – er i samsvar med eller begynner med søketermen.

 • Et ord i en egenskap for filen, for eksempel forfatteren, er i samsvar med eller begynner med søketermen. (Hvis du vil ha mer informasjon om filegenskaper, se Vise egenskapene til en fil.)

Klikk et hvilket som helst søkeresultat for å åpne det. Eller klikk Tøm-knappen Bilde av tømmeknappen for søkeboksen på Start-menyen for å fjerne søkeresultatene og returnere til hovedlisten med programmer. Du kan også klikke Søk alle steder for å søke gjennom hele datamaskinen, eller Søk på Internett for å åpne webleseren og søke etter termen på Internett.

I tillegg til programmer, filer og mapper og kommunikasjon, vil søkeboksen også søke gjennom dine favoritter på Internett og de loggede webområdene du har besøkt. Hvis noen av disse websidene omfatter søkeordet, vises de under en overskrift kalt "Favoritter og logg".

Hva finnes i den høyre ruten?

Høyre rute på Start-menyen inneholder koblinger til deler av Windows som du sannsynligvis vil bruke ofte. Her er de, fra øverst til nederst:

 • Personlig mappe. Åpner den personlige mappen, som har navnet til den som er logget på Windows. Hvis for eksempel gjeldende bruker er Mari Brun, vil mappen ha navnet Mari Brun. Denne mappen vil videre inneholde brukerspesifikke filer, inkludert mappene for dokumenter, musikk, bilder og filmer.

 • Dokumenter. Åpner mappen Dokumenter hvor du kan lagre og åpne tekstfiler, regneark, presentasjoner og andre typer dokumenter.

 • Bilder. Åpner mappen Bilder hvor du kan lagre og vise digitale bilder og grafikkfiler.

 • Musikk. Åpner mappen Musikk hvor du kan lagre og spille musikk og andre lydfiler.

 • Spill. Åpner Spill-mappen hvor du får tilgang til alle spillene på datamaskinen.

 • Siste elementer. Åpner en liste over filer du nylig har åpnet. Klikk en av filene i listen hvis du vil åpne den.

 • Datamaskin. Åpner et vindu hvor du får tilgang til diskstasjoner, kameraer, skrivere, skannere og annen maskinvare som er koblet til datamaskinen.

 • Nettverk. Åpner et vindu hvor du får tilgang til datamaskinene og enhetene på nettverket.

 • Koble til. Åpner et vindu hvor du kan koble til et nytt nettverk.

 • Kontrollpanel. Åpner Kontrollpanel hvor du kan tilpasse utseende og funksjonalitet for datamaskinen, legge til eller fjerne programmer, konfigurere nettverkstilkoblinger og behandle brukerkontoer.

 • Standardprogrammer. Åpner et vindu hvor du kan velge hvilke programmer Windows skal bruke for aktiviteter som weblesing, redigering av bilder, sending av e‑post og avspilling av musikk og filmer.

 • Hjelp og støtte. Åpner Windows Hjelp og støtte der du kan bla gjennom og søke i hjelpeemner om hvordan du bruker Windows og datamaskinen din. Se Få hjelp.

Bilde av av/på-knappen og låsknappen på Start-menyen

Nederst i høyre rute er det to knapper: Av/på-knappen og låseknappen. Klikk Av/på-knappen for å slå av datamaskinen, eller klikk låseknappen for å låse datamaskinen uten at den slås av. Når den er låst, kan ikke datamaskinen brukes før du låser den opp med passordet ditt.

Hvis du klikker pilen ved siden av låseknappen, vises en meny hvor du kan bytte bruker, logge av, starte på nytt eller slå av maskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Logge av fra Windows og Slå av en datamaskin: vanlige spørsmål.

Obs!   

 • Alternativet Bytt bruker vises ikke på Start-menyen i Windows Vista Starter.

Tilpasse Start-menyen

Du kan kontrollere hvilke elementer som vises på Start-menyen. Du kan for eksempel legge ikoner for favorittprogrammene dine på Start-menyen for enklere tilgang, eller fjerne programmer fra listen. Du kan også velge å skjule eller vise visse elementer i høyre rute. Se Tilpasse Start-menyen.