Skrivebordet er hovedområdet du ser på skjermen, når du har startet datamaskinen og logget på Windows. Som platen på et vanlig skrivebord, tjener den som plate for alt arbeidet ditt. Når du åpner et program eller en mappe, vises den på skrivebordet. Du kan også legge ting på skrivebordet, for eksempel filer og mapper, og du kan ordne dem slik du vil.

Skrivebordet defineres noen ganger litt videre for å inkludere oppgavelinjen og Windows Sidepanel. Oppgavelinjen ligger nederst på skjermbildet Den viser hvilke programmer som kjører og gjør det mulig å bytte mellom dem. Den inneholder også startknappen Bilde av startknappen, som du kan bruke til å åpne programmer, mapper og datamaskininnstillinger. På siden av skjermbildet ligger Sidepanel som inneholder små programmer som kalles miniprogrammer.
Bilde av skrivebordet, oppgavelinjen og sidepanelet
Skrivebordet, oppgavelinjen og Sidepanel

Du finner flere opplysninger om oppgavelinjen og Sidepanel under Oppgavelinjen (oversikt) og Windows Sidepanel og miniprogrammer (oversikt).

Hvor ble det av skrivebordet?

Fordi programmer kjører oppå skrivebordet, blir selve skrivebordet ofte delvis eller helt skjult. Men det er der fortsatt, under alt annet. For å se hele skrivebordet uten å lukke noen av de åpne programmene eller vinduene klikker du knappen Vis skrivebordBilde av knappen Vis skrivebord på oppgavelinjen. Skrivebordet viser seg. Klikk ikonet på nytt for å gjenopprette alle vinduene til slik de var før. (Hvis du ikke ser ikonet, kan du se etter hjelp under Minimere alle åpne vinduer for å vise skrivebordet.)

Bruke skrivebordsikoner

Ikoner er små bilder som representerer filer, mapper, programmer og andre elementer. Når du starter Windows første gang, vises minst ett ikon på skrivebordet: papirkurven (mer om denne senere). Datamaskinprodusenten kan ha lagt til andre ikoner på skrivebordet. Nedenfor vises noen eksempler på skrivebordsikoner.

Bilde av skrivebordsikoner
Eksempler på skrivebordsikoner

Når du dobbeltklikker et skrivebordsikon, starter eller åpnes elementet det representerer. Hvis du for eksempel klikker ikonet for Internet Explorer, starter Internet Explorer.

Legge til og fjerne ikoner på skrivebordet

Du kan velge hvilke ikoner du vil skal vises på skrivebordet – du kan legge til eller fjerne ikoner når som helst. Enkelte liker rene og ryddige skrivebord med få ikoner. Andre legger dusinvis av ikoner på skrivebordet slik at de får rask tilgang programmer, filer og mapper som brukes mye.

Hvis du vil ha rask tilgang til favorittprogrammer og filer fra skrivebordet, kan du opprette snarveier til dem. En snarvei er et ikon som representerer en kobling til et element, snarere enn elementet selv. Når du dobbelklikker en snarvei, åpnes elementet. Hvis du sletter en snarvei, slettes bare selve snarveien, ikke det originale elementet. Du gjenkjenner snarveier på pilen på ikonet.

Bilde av et mappeikon og et snarveisikon
Et mappeikon (venstre) og et snarveisikon (høyre)
Vis alle

Slik legger du til en snarvei på skrivebordet

  1. Fin elementet du vil opprette en snarvei for. (Du finner hjelp til å finne en fil eller mappe under Søke etter en fil eller mappe. Du finner hjelp til å finne programmer under Start-menyen (oversikt).)

  2. Høyreklikk elementet, klikk Send til og klikk deretter Skrivebord (opprette snarvei). Snarveisikonet vises på skrivebordet.

Legge til eller fjerne vanlige skrivebordsikoner

Vanlige skrivebordsikoner er Datamaskin, din personlige mappe, Nettverk, Papirkurv, Internet Explorer og Kontrollpanel.

  1. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet og klikk Tilpass.

  2. Klikk Endre skrivebordsikoner i venstre rute.

  3. Under Skrivebordsikoner merker du av i avmerkingsboksen for hvert ikon du vil legge til på skrivebordet, eller fjerner haken for hvert ikon du vil fjerne fra skrivebordet. Deretter klikker du OK.

Slik flytter du en fil fra en mappe til skrivebordet

  1. Åpne mappen som inneholder filen.

  2. Dra filen til skrivebordet.

Slik legger du til og fjerner ikoner på skrivebordet

  • Høyreklikk ikonet og velg deretter Slett. Hvis ikonet er en snarvei, slettes bare selve snarveien, ikke det originale elementet.

Flytte på ikoner

Windows stabler ikonene i kolonner på venstre side av skrivebordet. Men du er ikke bundet til det oppsettet. Du kan flytte et ikon ved å dra det til et nytt sted på skrivebordet.

Du kan også få Windows til å ordne ikonene automatisk. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, klikk Vis og klikk deretter Ordne automatisk. Windows stabler ikonene i øvre venstre hjørne og låser dem på plass. For å låse opp ikoner slik at du kan flytte dem igjen, klikker du Ordne automatisk på nytt og fjerner haken ved siden av.

Obs!

  • Som standard lager Windows lik avstand mellom ikonene, på et usynlig rutenett. For å plassere ikoner nærmere hverandre eller mer presist må du slå av rutenettet. Høyreklikk et tomt område på skrivebordet, klikk Vis og klikk deretter Juster til rutenett for å fjerne haken. Gjenta fremgangsmåten for å slå på rutenettet.

Merke flere ikoner

For å flytte eller slette en gruppe ikoner samtidig må du først merke dem alle. Klikk et tomt område på skrivebordet og dra musen. Omgi ikonene du vil merke, med rektanglet som vises. Slipp deretter museknappen. Nå kan du dra ikongruppen eller slette den.

Bilde av flere skrivebordsikoner som merkes
Merk flere skrivebordsikoner ved å dra et rektangel rundt dem

Skjule skrivebordsikoner

Hvis du vil skjule alle skrivebordsikonene midlertidig, uten å fjerne dem, høyreklikker du et tomt område på skrivebordet, klikker Vis og klikker deretter Vis skrivebordsikoner for å fjerne haken fra dette alternativet. Nå vises ingen ikoner på skrivebordet. Du får dem tilbake ved å klikke Vis skrivebordsikoner på nytt.

Papirkurven

Når du sletter en fil eller en mappe, slettes den ikke fullstendig med det samme – den sendes til papirkurven. Det er praktisk, for hvis du ombestemmer deg og finner ut at du trenger en slettet fil, kan du hente den tilbake. Se Gjenopprette filer fra papirkurven.

Bilde som sammenligner papirkurven når den er tom og full
Papirkurven når den er tom (venstre) og full (høyre)

Hvis du føler deg sikker på at du ikke trenger de slettede elementene senere, kan du tømme papirkurven. Elementene slettes da permanent, og plassen de la beslag på, gjenvinnes. Se Slette filer permanent fra papirkurven.

Velge en skrivebordsbakgrunn

En av de enkleste måtene å tilpasse datamaskinen på, er å endre skrivebordets bakgrunn. Du kan velge en av bakgrunnene som leveres med Windows, velge et digitalbilde fra din egen samling eller bruke en ensfarget bakgrunn. Du finner også bilder på Internett som er lagd for å brukes som skrivebordsbakgrunner. Se Bytte skrivebordsbakgrunn.

Bilde av noen av skrivebordsbakgrunnene som følger med Windows
Eksempelbakgrunner levert med Windows