Tips for å opprette et sterkt passord

Det å bruke passord er det første du bør gjøre for å beskytte datamaskinen mot uautorisert tilgang. Jo sterkere passordet er, jo bedre beskytter du datamaskinen mot hackere og skadelig programvare. Du bør sørge for å bruke sterke passord på alle kontoene på datamaskinen. Hvis du bruker et bedriftsnettverk, kan den systemansvarlige kreve at du bruker et sterkt passord.

Hva gjør et passord sterkt (eller svakt)?

Et sterkt passord:

 • består av minst åtte tegn

 • inneholder ikke brukernavnet, ditt rette navn eller firmanavn

 • inneholder ikke et helt ord

 • er betydelig forskjellig fra tidligere passord

 • inneholder tegn fra de følgende fire kategoriene:

  Tegnkategori
  Eksempler

  Store bokstaver

  A, B, C

  Små bokstaver

  a, b, c

  Tall

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symboler som finnes på tastaturet (alle tastaturtegn som ikke er definert som tall) og mellomrom

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Et passord kan oppfylle alle kriteriene ovenfor og likevel være et svakt passord. Hello2U! oppfyller alle kriteriene for et sterkt passord ovenfor, men det er likevel svakt fordi det inneholder et helt ord. H3ll0 2 U! er et sterkere alternativ fordi det erstatter noen av tegnene i ordet med tall og inneholder mellomrom.

Gjør det enklere å huske et sterkt passord ved hjelp av disse tipsene:

 • Lag et akronym av informasjon som er lett å huske. Velg for eksempel et uttrykk som gir mening for deg, for eksempel Min sønns bursdag er 12. desember 2004. Ved å bruke dette uttrykket som mal, kan du lage passordet Msbe12des 4.

 • Bruk tall, symboler og feilstavelser i bokstaver eller ord i et uttrykk som er enkle å huske. Min sønns bursdag er 12. desember 2004 blir Min$ønns Bursd@ger 12124 (du kan bruke mellomrom i passordet).

 • Relater passordet til en hobby eller idrett du liker. Jeg liker badminton blir JeglikerB@dm1nt()n.

Hvis du må skrive ned passordet for å huske det, må du ikke merke det som passord og oppbevare det på et trygt sted.

Opprette sterkere passord med ASCII-tegn

Du kan også opprette passord som bruker utvidede ASCII-tegn. Ved å bruke utvidede ASCII-tegn kan du gjøre passordet sikrere ved å øke antallet tegn du kan velge mellom, for å opprette et sterkt passord. Før du bruker utvidede ASCII-tegn i passordet, må du kontrollere at passord som inneholder dem, er kompatible med programmene som brukes i din organisasjon. Vær særlig forsiktig med å bruke utvidede ASCII-tegn hvis organisasjonen din bruker flere ulike operativsystemer eller versjoner av Windows.

Du finner utvidede ASCII-tegn i Tegnkart. Noen utvidede ASCII-tegn bør ikke brukes i passord. Ikke bruk et tegn hvis et tastetrykk ikke er definert for det i nedre høyre hjørne av dialogboksen Tegnkart. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke spesialtegn (Tegnkart): vanlige spørsmål.

Windows-passord kan være mye lengre enn de åtte tegnene som anbefales ovenfor. Passord kan være på opptil 127 tegn. Hvis du imidlertid er koblet til et nettverk som også har datamaskiner som kjører Windows 95 eller Windows 98, bør du ikke velge et passord som er lengre enn 14 tegn. Hvis passordet er lengre enn 14 tegn, kan det hende du ikke kan logge på nettverket fra datamaskiner som kjører disse operativsystemene.